Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Sachembijen
Gewone
sachembij

Anthophora plumipes
(Pallas, 1772)

Apidae
Apinae
Anthophora
080006
maart t/m juni
eind april
eind april
14-16mm

oevers, muren, dijken
nestelt in groepen

vrij algemeen
108
niet bedreigd
stabiel

sleutel 5.1
sleutel 4.1


Gewone sachembij
© foto's: Huib Koel - AWD Bentveld 2004

vliegkalender

Meer weten?

A. plumipes in kunstmatige broedwand
Film: Jochem Kühnen

Over Gewone sachembij
Anne Jan Loonstra - EB 72(1-2) 2012


Verspreiding Gewone sachembij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gewone sachembij in België
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De mannetjes van de Gewone sachembij (Anthophora plumipes) zijn goed te herkennen aan de lange beharing van de middenpoten. De beharing is lang en dicht en grijsbruin (bij vrouwtjes soms zwart). De mannetjes hebben een wit gezicht. De verzamelborstel is heeft soms een roestige kleur.

Al in maart patrouilleren ze bij mooi weer in tuinen en parken langs vroege bloeiers als: longkruid (pulmonaria), paarse dovenetel en aubrieta, helmbloem en vroegbloeiende ericasoorten, ook in de stad.

Ze vliegen steeds dezelfde route, snelle vliegers die nu en dan even stilhangen om even te snoepen van de bloemen. Vrouwtje markeert de planten met geursporen, wellicht om ze snel te kunnen terugvinden.

Nestplekken vindt men in steile kanten van rivieroevers, afgravingen, dijkhellingen maar ook oude muren in stad of dorp. Op dinsdag 7 mei 2013, een warme dag, vlogen nog exemplaren om 20.30 uur in een achtertuin in Haarlem-Centrum.

Naast de Bruine rouwbij zijn oliekevers (Sitaris muralis en Meloe rugosus) bekend als broedparasiet bekend. Verder zou de bronswesp Monodontomerus obscurus de larve parasiteren. Volwassen dieren worden belaagd door spinnen: Amaurobius fenestralis en Tenaria-soorten.
  gezien op planten: Lipbloemen
Gevlekt longkruid
Winterheide
Blauwe druifjes
Lamiaceae
Pulmonaria officinalis

Erica carnea
Muscari botryoides
  nestparasiet: Bruine rouwbij Melecta albifrons

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen