Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:

species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Langhoornbijen
Gewone
langhoornbij

Eucera longicornis

Apidae
Apinae
Eucera
078001

mei t/m begin
augustus
eind mei
eind mei
13-15 mm
12-15 mm

nest in grond
nestelt in groepen

zeer zeldzaam
12
ernstig bedreigd
zeer sterk afgenomen

sleutel 1.1
sleutel 1.1

Gewone langhoornbij (m, grijs)Gewone langhoornbij (m, bruin)Gewone langhoornbij (v) © foto's: Huib Koel/Erik vd Spek
Texel - voorjaar 2011-2014Gewone langhoornbij (m)
© foto: Ton van Rijn - Texel 2023

vliegkalender
verspreidingskaart

Meer weten?
Het geluid van gravende langhoornbijen!
Beluister hier (17 seconden)


Radiouitzending BNNVARA Vroege Vogels

Karla Thompson registreerde
parende langhoornbijen

Omschrijving:
De Gewone langhoornbij is een grote bij, waarvan de mannetjes in het veld gemakkelijk te herkennen zijn aan de extreem lange voelsprieten (n.b. het verschil met de Zuidelijke langhoornbij is met een loupe te zien).

Eucera longicornis was voorheen over het gehele land bekend, maar de aantallen zijn zeer sterk afgenomen. Deze bij nestelt in de grond, ze graaft zelf de gaten, vaak met soortgenoten in groepen bij elkaar. Een enkele keer gebruiken twee vrouwtjes dezelfde ingang. De cellen zijn door tussenschotjes gescheiden. Een schuin oplopend wandje lijkt de voorkeur te hebben.

De Gewone langhoornbij zoekt nectar en stuifmeel op vlinderbloemen, de mannetjes zijn vooral gevonden op rode klaver (Trifolium pratense), maar blijken (in 2014) ook te vliegen op Gewone ossentong. Recent zijn er in Nederland nog slechts vier gebieden bekend: Texel, Nijmegen, Thorn en Zuid-Limburg. De eerste waarneming van vliegende mannetjes in de maand april.

Texel
Van het eiland Texel waren waarnemingen bekend uit de jaren 1934 en 1938, zonder een beschrijving van de exacte locatie (bron: Voorlopige Atlas). In 2007 was er weer een melding van de Gewone langhoornbij op Texel.
In het voorjaar 2011 werd de broedlocatie gevonden van circa 250 nesten aan de westkant van het eiland. In een dijklichaam lagen de nesten dicht bij elkaar, in dichte vegetatie (gras, boterbloemen). Van de mannetjes vlogen er grijze en bruine exemplaren op Rode klaver (Trifolium pratense). De vrouwelijke exemplaren verzamelden voedsel op Vogelwikke (Vicia cracca).

In de zomer 2011 werden ook exemplaren (mannetjes en vrouwtjes) aan de oostkant van Texel gevonden, vliegend op veldlathyrus (Lathyrus pratensis).
In 2014 vlogen de eerste exemplaren daar op 23 mei, de kolonie in het zuiden lijkt zich uit te breiden. Op 14 juli 2014 was het 'langhoornbijenseizoen' op Texel over. Inmiddels worden de langhoornbijen op meerdere plekken op het eiland Texel gezien en zijn er diverse nestlocaties. Het wachten is op de oversteek naar de overkant (het vaste land of het eiland Vlieland).

Uitzending Vroege Vogels
In 2014 werd een speciale radioreportage voor Vara's Vroege Vogels uitgezonden met Erik van der Spek (SBB Texel), Hans Nieuwenhuijsen en Huib Koel, gemaakt door wetenschapsjournalist Rob Buiter. Het geluid van gravende vrouwtjes is apart opgenomen. De gravende bijen zelf waren niet te zien, dit speelt zich af in het donker, onder de grond. Maar het is goed te horen.

Karla Thompson (BC/Can) filmde de paring van langhoornbijen waarbij opvalt dat het mannetje de antenne's van het vrouwtje 'streelt'.

In 2023 vloog de populatie in het zuiden van Texel op 20 mei.Biotoop Gewone langhoornbij 2011© foto: Huib Koel
Texel - mei 2014Onderzoek Langhoornnesten Texel
© foto: Wilma van den Heuvel - mei 2014Nestingangen Gewone langhoornbij 2011© foto: Huib Koel
Texel - mei 2014Vroege Vogels Radio
© foto: Wilma van den Heuvel - mei 2014
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Rode klaver
Veldlathrus
Vogelwikke
Heggenwikke
Boslathyrus
Smeerwortel
Gewone ossentong
Scherpe boterbloem
Fabaceae
Trifolium pratense
Lathyrus pratensis
Vicia cracca
Vicia sepium
Lathyrus sylvestris
Symphytum officinalis
Anchusa officinalis
Ranunculus acris
  nestparasiet: Grote wespbij Nomada sexfasciata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen