vorige bij Naar geslacht volgende bij verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:
overzicht
AW-duinen

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Gewone
behangersbij

Megachile versicolor
Smith, 1844

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063016

mei t/m september
begin augustus
half juni
11-12mm
10-11mm

dood hout
polylectisch
solitair

vrij zeldzaam
100
niet bedreigd
stabiel
klik hier


sleutel 12.2
sleutel 10.2


gewone behangersbij

Gewone behangersbij (v)
Megachile versicolor
© foto: Erik Speksnijder

Omschrijving: Van de Gewone behangersbij (Megachile versicolor) is de buikschuier roodgekleurd, behalve de laatste twee segmenten die zijn zwart. De Gewone behangersbij heeft verder witte haarbandjes op de randen van de achterlijfsegmenten. Ze is minder behaard dan de Ericabij. De soort vliegt vanaf eind mei tot begin augustus soms gevolgd door een tweede generatie in eind augustus en september. Nestelt in dood hout (bestaande kever-gaten of holle plantenstengels) op zonnige, open plekken bijvoorbeeld langs bosranden en in tuinen. Kan ook zelf een gang graven in bijvoorbeeld met merg gevulde braamstengels. Als bouwmateriaal gebruikt de Gewone behangersbij bij voorkeur blad van roos of sleedoorn. Komt in Nederland verspreid voor, met name op de hogere zandgronden en de kustduinen, ook op de waddeneilanden.

  gezien op planten: Vlinderbloemigen
Composieten
Roos
Leguminosae
Asteraceae
Rosea
  nestparasiet: Heidekegelbij
Duinkegelbij
Coelioxys conica
Coelioxys mandibularis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen