vorige geslacht naar soort volgende familie

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende sub-familie
Vorige familie
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Dikpootbijen
Kirby, 1802
Melittidae
Melittinae
Melitta
042
4
4
juni-augustus
geen

Mell i tta


klokjesdikpoot

Klokjesdikpoot (m)
Melitta haemorrhoidalis
foto: dr. Heiko Bellmann

kattenstaartdikpoot

Kattenstaartdikpoot (v)
Melitta nigricans
foto: Huib Koel

Omschrijving:

Dikpootbijen danken hun naam aan het laatste deel van de voet (tars), die is sterk verdikt. Het zijn dik behaarde bijen van 8mm tot 1,5cm groot. Melitta-soorten, die een grote vergelijking met zandbijen, de Andrena-soorten, vertonen, hebben duidelijke haarbandjes op de achterranden van de tergieten (rugplaten). Dikpootbijen hebben drie cubitaal of submarginale vleugelcellen.

Dikpootbijen vliegen op zeer specifieke bloemen, waarvan de naam in de Nederlandse bijennaam is opgenomen. De Ogentroost- en Kattenstaartdikpoot vliegen op geen andere plant dan de naamgever. Wanneer aan de voorwaarde van de drachtplant voldaan is, kan een afzonderlijke populatie zeer oud worden en groot worden.

Dikpootbijen nestelen over het algemeen in de grond, in groepen. De mannetjes patrouilleren rond de drachtplanten.
Nestparasiet voor alle dikpootbijen is in ieder geval de Zwartsprietwespbij. Dikpootbijen komen sinds 2018 niet meer voor op de Rode Lijst met bedreigde bijen.


Meer informatie?

'Dikpootbijen in Nederland'

(determinatietabel)
door Jan Smit: Hymenovaria 2: 33-34

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
  Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis vrij algemeen 042001
  Klaverdikpoot Melitta leporina vrij algemeen 042002
  Kattenstaartdikpoot Melitta nigricans vrij algemeen 042003
  Ogentroostdikpoot
Melitta tricinta
zeldzaam 042004

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen