Determinatiegids
Wildebijen.nl
Zoek op bijen
Vliegkalender
Hulp voor bijen
Last van bijen

Een online, digitale determinatiegids voor bijen die in Nederland voorkomen. De 'gids' werkt met vraagstelling. Door het juiste antwoord te kiezen, komt men bij de juiste bijensoort (soms is preparatie van de bij voor onderzoek onder een binoculair noodzakelijk). De gevonden bijensoort geeft direct toegang tot de soortbeschrijving uit de digitale bijengids: www.wildebijen.nl.
Op wildebijen.nl wordt de indeling van Charles D. Michener (1918-2015) gebruikt, zoals gepubliceerd in zijn boek 'Bees of the World'.

De superfamilie Apoidea valt onder de insectenorde Hymenoptera (vliesvleugeligen) met als suborde Apocrita en de infraorde Aculeata (de angeldragers). De Apoidea zijn vervolgens in te delen in zes families, die op zich weer te verdelen zijn in 13 subfamilies. Waarna 33 geslachten volgen, en vervolgens de soorten.

Voor determinatie van de geslachten staat hieronder een eenvoudige determinatietabel (naar Chinery). Van zeven geslachten is inmiddels een internet-tabel beschikbaar, waarbij nog niet alle tekeningen of detailfoto's gemaakt zijn.

Bekijk voor u gaat determineren: de anatomische bijenles Klik hier
Hoe de wetenschappenlijke namen uit te spreken? Raadpleeg de lijst (pdf) met voorgestelde spraakwijze.

 

Determinatietabel beschikbaar voor:

Sachembijen
Klokjesbijen
Langhoornbijen
Kleine metselbijen
Behangersbijen
Dikpootbijen
Metselbijen
Bloedbijen
Tubebijen

Op wetenschappelijke naam:

Anthophora
Chelostoma

Eucera
Hoplitis
Megachile
Melitta
Osmia
Sphecodes
Stelis
  1A Tong kort en tweelobbig, het breedst aan het uiteinde
1B Tong aan het uiteinde gepunt
2
3
  2A Bijen zwart en onbehaard, wit/geel gezicht (M) of wit/gele strepen op gezicht (V)
2B Bijen behaard, zwart en geel/witte bandjes op achterlichaam
Maskerbijen
Zijdebijen
  3A Voorvleugel met twee submarginale cellen
3B Voorvleugel met drie submarginale cellen
4
13
  4A Tong kort en ovaal
4B Tong lang en slank
5
7
  5A Bijen tenminste 12 mm lang, opvallende bosjes gouden haren op achterschenen, m.n. bij de vrouwtjes
5B Bijen niet langer dan 10 mm
Pluimvoetbij
6
  6A Schenen met geelbruine haren
6B Schenen met witte haren
Roetbijen
Slobkousbijen
  7A Harde, zwarte, bijen onbehaarde bijen
7B Min of meer behaarde bijen (soms spaarzaam)
Tubebijen
8
  8A Lichaam zeer smal en zwart, grijze haren op de borst, grauwe banden op de tergieten
8B Bijen anders
Klokjesbijen
9
  9A Abdomen omlijst door goudkleurige beharing
9B Abdomen niet zo versierd
Wol- of harsbijen
10
  10A Abdomen zwart met witte vlekken, sterk gepunt bij vrouw, stekelig bij man
10B Bijen anders
Kegelbijen
11
  11A Voorzijde van abdomen aan rugzijde uitgehold
11B Voorzijde van abdomen niet uitgehold
Behangersbijen
12
  12A Vrouw met pollenkorfje aan de poten, man met zeer lange antennen
12B Vrouw zonder pollenkorfje, antennen man 'normaal'
Langhoornbijen
Metselbijen
  13A Tong kort en ovaal
13B Tong lang en slank
14
18
  14A Bijen min of meer onbehaard, vooral de abdomen, die zijn zwart met rood en/of geel
14B Bijen behaard en gewoonlijk niet met rood of geel getekend
15
16
  15A Antennen gewoonlijk geheel zwart, dieren nooit met gele tekening
15B Antennen gewoonlijk ten dele rood, dieren vaak met wespachtige tekening
Bloedbijen
Wespbijen
  16A Abdomen sterk afgeplat
16B Abdomen meer cilindrisch, Vrouw met groef aan einde abdomen
Zandbijen
17
  17A Duidelijke bandjes aan het einde van tergieten
17B Min of meer duidelijke bandjes aan het begin van de tergieten
Halictus
Lasioglossum
  18A Kleine, blauwmetaalachtig gekleurde bijen
18B Bijen niet blauw
Houtbijen
19
  19A Achterlijf zwart met witachtige vlekken
19B Achterlijf niet zo gekleurd
20
21
  20A Bijen minder dan 10mm lange, poten harig
20B Bijen langer dan 12mm, poten harig
Viltbijen
Dikpootbijen
  21A Bijen min of meer dichtbehaard
21B Bijen minder harig, vooral minder op de abdomen
22
Honingbijen
  22A Ogen reiken tot aan kaken/mandibels
22B Ogen reiken niet tot aan kaken.mandibels
Sachembijen
Hommels

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen