Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
  Vorige familie

familie:

nummer:
aantal in gids:

Composieten
Asteraceae
111
30Solitaire bij landt op Heelblaadjes


� foto: Huib Koel
Omschrijving:
In het voorjaar zie je hele velden met gele bloemen. We noemen ze paardenbloemen. Ook later in het jaar zien we veel gele composieten. In de volksmond blijven dat paardenbloemen noemen, maar ze zijn het vaak niet: Biggenkruid, Muizenoor of Bitterkruid zijn ook geel. De familie is nog veel groter dan de gele composieten: Distels en Margrieten, maar ook de Guldenroede, Klein hoefblad, de Artemisia (alsem) of de Achillea soorten (gewoon duizendblad) behoren tot de composieten. Kenmerkend bij (gele) composieten is het bloemhoofd waarop de kleinere, meerdere lintbloempjes staan. De vruchten worden vaak d.m.v. een parapluutje door de wind verspreid. Het zijn stuk voor stuk geweldige insectenplanten.
Wie wil er paardenbloemen in zijn tuin?
  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nummer:
  Paardenbloem Taraxacum officinale 111001
  Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 111002
  Gele morgenster Tragopogon pratensis 111003
  Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis 111004
  Echt bitterkruid Picris hieracioides 111005
  Akkermelkdistel Sonchus arvensis 111006
  Groot streepzaad Crepis biennis 111007
  Muizenoor Hieracium pilosella 111008
  Schermhavikskruid Hieracium umbellatum 111009
  Klein hoefblad Tussilago farfara 111010
  Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 111011
  Jacobskruiskruid Senecio jacobaea 111012
  Driedistel Carlina vulgaris 111013
  Akkerdistel Cirsium arvense 111014
  Kogeldistel Echinops 111015
  Grote klit Arctium lappa 111016
  Speerdistel Cirsium vulgare 111017
  Kruisdistel Eryngium campestre 111018
  Kale jonker Cirsium vulgare 111019
  Grote centaurie Centaurea scabiosa 111020
  Knoopkruid Centaurea jacea 111021
  Bergkorenbloem Centaurea cyanus 111022
  Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 111023
  Echte guldenroede Solidago virgaurea 111024
  Madeliefje Bellis perennis 111025
  Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 111026
  Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 111027
  Echte kamille Matricaria recutita 111028
  Duizendblad Achillea millefolium 111029
  Wilde cichorei Cichorium intybus 111030

� Wildebijen.nl, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen