vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Heidekegelbij
Coelioxys conica
(Linnaeus, 1758)

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064008
mei t/m augustus
midden juli
midden juni

9-13mm
9-11mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
16
ernstig bedreigd
sterk afgenomen


Coelioxys conica

Heidekegelbij

Coelioxys conica
© foto: Stéphane Moniotte

vliegkalender Coelioxys conica
Omschrijving:
Coelioxys conica
, de Heidekegelbij, was samen met Coelioxys inernis één van de meest algemene kegelbijen, maar ook de Heidekegelbij is zeer sterk achteruitgegaan.
Coelioxys conica kan ook bekend zijn onder Coelioxys quadridentata.
Achterlijf met witte, in het midden versmalde haarbandjes en op het eerste segment aan de zijkanten een witte haarvlek. Het laatste segment is bij de vrouwtjes sterk verlengd. Mannetjes hebben zes doorns op het achterlijfeinde.

Verspreiding:De Heidekegelbij komt voor in kalkarme duin- en heideterreinen: op open, zonnige plekken. In 2008 is een populatie aangetroffen op het heideterrein van de Roode Beek in Limburg (Natuurmonumenten). Gastheren zijn in Nederland uit de groep van behangersbijen de Ruige (Megachile circumcincta), de Gewone behangersbij (Megachile versicolor), de Grote bladsnijder (Megachile willughbiella), en de Ericabij (Megachile analis). Mogelijk ook bij de sachembijen zoals de Andoornbij (Anthophora furcata).
  gezien op planten:
 
  parasiteert op: Gewone behangersbij
Grote bladsnijder
Ruige behangersbij
Ericabij
Andoornbij
Schoorsteensachembij
Grote harsbij
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Megachile circumcincta
Megachile analis
Anthophora furcata
Anthophora plagiata
Anthidium byssinum

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen