vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Slanke kegelbij
Coelioxys elongata
Lepeletier, 1841

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064005

half mei t/m
eind augustus
eind juni
begin juni

12-14 mm
11-12 mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
15
kwetsbaar
afgenomen

Slanke kegelbij
� foto: Albert de Wilde

vliegkalender Coelioxys elongata Omschrijving:

De Slanke kegelbij (Coelioxys elongata) wordt nog maar sporadisch aangetroffen. En dat is vreemd gezien het vele aantal, mogelijke gastbijen: allen behorend tot de behangersbijen (Megachile).

Deze kegelbij is een warmteminnende soort, vooral van de kustduinen, de hogere zandgronden en de heuvels in Zuid-Limburg. Kan ook voorkomen op spoorterreinen.

De foto is gemaakt in Koudekerke (provincie Zeeland). Verwarring is mogelijk met Gewone kegelbij (Coelioxys inermis).
  gezien op planten: Heelblaadjes
Pulicaria dysenterica
  parasiteert op: Tuinbladsnijder
Ruige behangersbij
Zilveren fluitje
Distelbehangersbij
Kustbehangersbij
Pyreneese behangersbij
Grote bladsnijder
Megachile centuncularis
Megachile circumcincta
Megachile leachella
Megachile ligniseca
Megachile maritima
Megachile pyrenaea
Megachile willughbiella

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen