vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Gouden kegelbij
Coelioxys aurolimbata
Förster, 1853

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064003
juli t/m begin
augustus
begin juli
midden juli

11-16mm
11-14mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
5
bedreigd
sterk
afgenomen


Gouden kegelbij

Gouden kegelbij
Coelioxys aurolimbata
© foto: Tim Faasen

vliegkalender Omschrijving:
Een goed kenmerk van Coelioxys aurolimbata, de Gouden kegelbij, is bij de vrouwelijke exemplaren een goudgele haren aan de achterrand van buikplaat 5.

De Gouden kegelbij werd voor 1980 vooral in het rivierengebied aangetroffen, de laatste jaren alleen bekend uit het zuiden van de provincie Limburg (Maastricht en Wahlwiller).

Opvallend is dat in België er jaarlijks meerdere waarnemingen zijn. Ook in tuinen.
  gezien op planten:
 
  parasiteert op: Lathyrusbij Megachile ericetorum

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen