Determinatiegids
wildebijen.nl
Klokjesbijen
Determinatiesleutel

1. Witte eindbandjes op tergieten
 
 
 
 
sleutel 1:
Haarbandjes
sleutel 2:
Kopschild

2. Chelostoma vrouw

2.1
  • Onderrand kopschild met een afstaande plooi.
Ranonkelbij
Chelostoma florisomne2.2
  • Kopschild vanaf de zijkant gezien sterk gewelfd, met aan de rand kleine tandjes.
Grote klokjesbij
Chelostoma rapunculi


Klokjesbij - Vrouw - item 2 �

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen