Determinatiegids
wildebijen.nl
Klokjesbijen
Vrouw
Man
Begrippenlijst


Vrouw: sleutel 1


Man: sleutel 1


Determinatiesleutel Chelostoma

Heeft het achterlijf 6 segmenten en de antenne 12 leden? Start bij de vrouw-sleutel.

Heeft het achterlijf 7 segmenten en de antenne 13 leden? Start bij de man-sleutel.

Ook het geslacht Chelostoma behoort tot de buikverzamelaars, het stuifmeel wordt door de wijfjes met behulp van de poten naar een speciale 'buikschuier' verplaatst. Deze buikschuier of scopa bestaat uit langere haren en zit aan de onderzijde van het achterlijf. Klokjesbijen zijn zwart en slank gebouwd en hebben in de voorvleugel twee cubitaalcellen, waarvan de tweede discoitaal-ader eindigt voor de tweede cubitaaldwarsader.

Taxonomisch is ook dit geslacht de afgelopen jaren aan veranderingen onderhevig. Er is literatuur waarbij Chelostoma tot Heriades (Tronkenbijen) of Osmia (metselbijen) wordt gerekend. Vooralsnog wordt op wildebijen.nl de klokjesbijen als een apart geslacht benoemd.

Huib Koel
april 2014Grote klokjesbij
Chelostoma rapunculi
© foto: dr. Andrej Gogala


Meer willen weten over solitaire bijen? Word lid van de werkgroep Hymenoptera, van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
    Gebruikte determinatiesleutels/literatuur
  • Van der Zanden, G., 1982. Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire megachilidae. - Nederlandse Faunistische Mededelingen. 9-13.
  • Amiet F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer 2004. Apidae 4, Fauna Helvetica 9: 33-36.

© wildebijen.nl, 2003-2018