wildebijen.nl
Zoek op bijensoort
Determinatiegids
Vliegkalender
Hulp of Last van Bijen
Plantengids
Meer info?

wildebijen.nl
De bijenwebsite gebruikt de bijenindeling (geslachten en soorten) volgens C.D. Michener (Bees of the World, 2000). Voorzover er later andere namen voor de bijen zijn ge�ntroduceerd worden deze zo mogelijk vermeld.
Op de soortpagina's vindt u naast foto's en een beschrijving een aantal gegevens omtrent de bij en de verspreiding. Het aantal uurhokken geeft aan in hoeveel blokken van 5 km2 de bij in Nederland is aangetroffen sinds 1990.
De gegevens van de Rode lijst hebben betrekking op de laatste gegevens (2003).
Bij de eventueel toegevoegde vliegdiagrammen worden de aantallen waarnemingen (en niet het aantal individuen) weergegeven, de maand is hierbij opgedeeld in periodes van 10 dagen.
Wanneer er een determinatiesleutel aanwezig is, wordt per sexe aangegeven op welk niveau deze bij is 'uitgesleuteld'.
De opgeven link geeft een directe verwijzing naar de digitale determinatiegids.

Wildebijen werkt sinds augustus 2014 samen met de Hymenoptera werkgroep. Zij bestudeert bijen, wespen en mieren. Ze heeft een eigen website: www.Hymenovaria.nl

Gebruikte bronnen:
De Nederlandse bijen (Hymenoptera: apidea s.l.)- Ned. Natuur deel 11
Peeters et al (2012) EIS.
Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Apidae), Peeters,T.M.J., I.P. Raemakers & J. Smit (1999) , EIS-Nederland Leiden.
Bijen, maandblad voor imkers, P. van Breugel, (2002/2003/2004), Wageningen.
Bijen en graafwespen in 't Zand. J. de Rond. (1997).
Wilde bijen in terreinen van Natuurmonumenten.M. Reemer (1999), EIS-Nederland Leiden.
Atlas van de Wilde bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, J. de Rond (2004) , WLB Amsterdam, link.
De angeldragers van de Strabrechtse Heide M. van den Munckhof-Heunen, J. Smit (feb 2003).
Gids van Bijen, Wespen en Mieren H. Bellmann, (2e druk 1998-2003) Tirion.
De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera/Aculeata)- Ned. Fauna deel 6 Peeters et al (2004) EIS.
Bzzz/Hymenovaria Nieuwsbrief sectie Hymenoptera Nederlandse Entomologische Vereniging, diverse nummers. link
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.), Peeters,T.M.J. & M. Reemer (juni 2003), EIS-Nederland Leiden.
Basisrapport voor de Rode Lijst Bijen, M. Reemer (april 2018), EIS-Nederland Leiden.
De Nederlandse Bijen, P. Benno, (sept. 1969), Wetenschappelijke mededelingen KNNV no 18.
Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire Megachilidae, Van der Zanden, 1982, NFM 3, EIS.
De wespbijen van Nederland, J. Smit, (2004), Ned. Faunistische Mededelingen 20. EIS.
De bosknotswesp, (S. similis) toch niet verdwenen uit Nederland, J. Smit & B. van Aartsen (2006) Ned. Faunistische Med. 24: 25-28
De rotsbehangersbij, nieuw voor Nederland, Peeters et al. (2006) Ned. Faunistische Mededelingen 25: 11-18
De luzernebehangersbij, nieuw voor de Nederlandse fauna, S. Schreven (2011) Ned. Faunistische Mededelingen 35: 21-26
De schubhaarkegelbij, nieuw voor Nederland, S. Schreven (2011) Ned. Faunistische Mededelingen 35: 27-32
Apidae 1, Amiet. (1996), Schweizerischen Entomologische Gesellschaft (SEG).
Apidae 2, Fauna Helvetica 4, Amiet & M�ller, Neumeyer. (1999). SEG/CSCF
Apidae 3, Fauna Helvetica 6, Amiet, Herrmann, M�ller, Neumeyer. (2001). SEG/CSCF
Apidae 4, Fauna Helvetica 9, Amiet, Herrmann, M�ller, Neumeyer. (2004). SEG/CSCF
Apidae 5, Fauna Helvetica 20, Amiet, Herrmann, M�ller, Neumeyer. (2007). SEG/CSCF
Apidae 6, Fauna Helvetica 26, Amiet, Herrmann, M�ller, Neumeyer. (2010). SEG/CSCF
Foraging ranges of solitary bees, A. Gathmann & T. Tscharntke, Journal of Animal Ecology (2002), 71:757-764, British Ecolog. Soc.
Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und �sterreichs. E. Scheuchl (2000)
Nederlandse Oecologische Flora, wilde planten en hun relaties. E.J. Weeda, et al (1999, herdruk), IVN & VARA.
Bijen en wespen in Zeeland Fauna Zeelandica, Calle, L. en Jacobusse Ch., (2008), Stichting Het Zeeuwse Landschap
Veldgids Bijen voor Nederland en Vlaanderen, Falk, S. (auteur) en Lewington, R. (illustrator), (2018), 2e druk., Kosmos.
De zandbijen in regio Meetjesland en omstreken, Wallays, H. en Bruggeman, (2012), Natuurwerkgr Meetjesland, Natuurpunt


Insectenplanten.nl
De website over insectenplanten (nog in ontwikkeling) gebruikt diverse boeken en website's.
Veldgids Nederlandse flora, 1e druk, Henk Eggelte, KNNV, Utrecht 2000
Wilde planten herkennen (vert), Feilberg, Christensen, Schuyt & Co., Haarlem 1999
Wilde planten in kleur, H�sstege, M&P, Weert 1988.
Nederlandse Oecologische Flora, tweede druk, E. Weeda, IVN-KNNV-Vara 2000
A Book of Honey, Eva Crane
De Pollenatlas

Fotografen: (alfabetisch)
A. Adolph, H. Arentsen, A. Baas, D. Belgers, H. Bellmann, H. Berdys, K. Bergmans-Elshof, P. van Breugel, R. Buiter, P. Busselen, J. Devalez, M. Edwards, P. Eekelder,
T. Faasen, S. Falk, P. Fleurbaaij, N. Godijn, A. Gogala, D. Goulson, M-C Gu�gan, K. Hall, M. Hermans, W. v.d. Heuvel, B. Jacobi, M. Jacobs,
N. Jones, N. Johansson, H. Koel, J. K�hnen, R. Kleukers, J.C. Kornmilch, R.J v.d. Leij, M. Louwen, S. Moniotte, J. Oepts, H. Oude Essink,
H. van Rafelghem, M. Reemer, D. Roustide, S. Rustidge, W. Rutkies, F. Rutten, T. van Rijn, S. Schreven, S. Schr�der, S. Schmidt,
J. Slaats, J. Smit, E. Speksnijder, E. van der Spek, B. Tinnemans, A. van Stipdonk, M. van Veen, N. Vereecken, S. Verhoeff, J. Walters, A. de Wilde, C. Zonneveld.

� Idee, ontwerp en realisatie: Huib Koel, verKennemerland, Bentveld
Adviezen: Jeroen de Rond, Wijnand Heitmans, Hans Nieuwenhuijsen.

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024