vorige bij naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Vorige bij
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

uitspraak:


Engelse benaming:

Tronkenbijen
Braamtronkenbij
Heriades rubicola
Pťrez, 1890

Megachilidae
Megachilinae
Heriades
066002

juni t/m augustus
n.b.
n.b.
5-6 mm
5-6 mm

nestelt o.a. in braamstengels
niet bekend

nieuw
1
n.b.
n.b.

Heri a des
ru bi cola

Small-headed Resin Bee
BraamtronkenbijHeriades rubicola
© foto's: John Smit


Meer informatie?
Braamtronkenbij bereikt Nederland

Omschrijving:
De braamtronkenbij is in 2022 voor het eerst in Nederland waargenomen. In BelgiŽ is deze tronkenbij een jaar eerder voor het eerst waargenomen, op de grens van Vlaanderen en WalloniŽ. De soort lijkt sprekend op die van de 'gewone' tronkenbij maar is kleiner en heeft een meer uitgesproken tekening, met name in het gezicht (J. Smit). Het kopschild is aan de onderkant fijn getand, waar de tronkenbij twee, uitstekende knobbeltjes heeft (Amiet, 2004).

Over de vliegperiode van de Nederlandse exemplaren is nog weinig bekend. In Spanje en Portugal vliegt deze tronkenbij van maart tot begin november, mogelijk zelfs in meerdere generaties per jaar.

Vooral gele composieten hebben de voorkeur voor bloembezoek.

Naamgeving:
In het Verenigd Koninkrijk, waar de bij in 2006 voor het eerst werd gevonden, wordt de verwijzing naar 'braam' in de naamgeving ter discussie gesteld omdat deze bij geen specieke voorkeur zou hebben voor de braamstengels als nestgelegenheid. In Nederland en het VK wordt Heriades rubicola als wetenschappelijke naam gebruikt. Amiet et al (2004) noemt de solitaire bij H. rubicolus.
  gezien op planten: Composieten
Echt bitterkruid
Heelblaadjes
Asteraceae
Picris Heriacioides
Pulicaria dysenterica
  parasiet: nog niet bekend nog niet bekend

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen