vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:
overzichtskaart:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Bosmetselbij
Osmia uncinata
Gerstaecker, 1869

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067018

eind maart t/m juli
half mei
eind april
9-10mm
8-9mm

oude kevergangen
in naaldhout
nestelt solitair
polylectisch

zeldzaam
49
niet bedreigd
stabiel
klik hier

sleutel 13.2
sleutel 16.1


Bosmetselbij

Bosmetselbij
Osmia uncinata
©foto: Tim FaasenGewone dennenboktor, juni 2010
Rhagium inquisitor
� foto: Huib Koel

vliegkalender

Omschrijving:
Een metselbijtje dat in het gehele land is aan te treffen, maar met name op de hogere zandgronden en in de kustduinen. Ze nestelt in oude stammen van naaldbomen, die vol in de zon staan of liggen.

Volgens een Schots rapport (Scottish Natural Heritage) is gewone rolklaver de essenti�le voedselplant voor deze metselbij. In Nederland is ze vooral aangetroffen op hondsdraf.
Het Schotse rapport noemt als specifieke nestplaatsen de oude kevergangen van Rhagium inquisitor, de Gewone dennenboktor of Grijze ribbelboktor. Deze boktor wordt recentelijk ook meer in de kustprovincies aangetroffen. Wellicht dat er meerdere waarnemingen van de Bosmetselbij dan ook in de kuststreek volgen (zie kaart).
Verwisseling met de zeldzamere Boommetselbij (Osmia parietina) is mogelijk.

Broedparasiet is de Bosknotswesp (Sapyga similis).

  gezien op planten: Hondsdraf
Gewone rolklaver
Glechoma hederacea
Lotus corniculatus
  parasita�re wespen: Bosknotswesp
Chrysura hirsuta
Sapyga similis
Chrysura hirsuta

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen