Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Bosbesbij
Andrena lapponica
Zetterstedt, 1838

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021038

begin april t/m juli
begin mei
begin mei
11-13mm
9-10mm

zelf gegraven nesten
solitair, soms
in kleine groepjes
oligolectisch

zeldzaam
47
niet bedreigd
stabiel

Billberry
mining bee


� foto: Cor Zonneveld

Bosbesbij
Andrena lapponica
� foto: Cor Zonneveld


Bosbeszandbij

Andrena lapponica (v)
� foto: Steven Falk

Bosbeszandbij

Bosbesbij (m)
� foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena lapponica in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Bosbesbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De bosbeszandbij is vooral door haar voorkeur voor bosbessoorten in het veld herkenbaar. Ze behoort tot de helvola-groep, dus verwisseling met de andere soorten is mogelijk.

Vrouwtje heeft een bijna volledige zwarte beharing, een vosrood behaard borststuk en een zwart behaard achterlijf.

Ze wordt gezien op de hoger gelegen zandgronden van het land op bosbes, vossebes en bij ontbreken daarvan (vorstschade) op paardenbloem en gewone ereprijs.

Westrich noemt als mogelijke broedparasiet de sierlijke wespbij.

  gezien op planten: Blauwe bes
Rode bes
Gewone ereprijs
.
.
Veronica chamaedrys
  nestparasiet: Sierlijke wespbij
Nomada panzeri

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen