Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht

geslacht:
soortnaam:
species:


sub-familie/genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Viltbijen
Bonte viltbij
Epeoloides coecutiens
(Fabricius, 1775)

Apinae/Epeoloides
077001

juni t/m augustus
begin augustus
eind augustus
8,5-10mm
9-10mm

koekoeksbij
parasitair

vrij algemeen
71
niet bedreigd
stabiel


bonte viltbij

Epeoloides coecutiens (v)
Groenekan (UT), 2021
©foto: Erik van der Spek

bonte viltbij

Epeoloides coecutiens (m)
Singraven, 30 juli 2020
©foto: Huib Koel

Omschrijving:

De Bonte viltbij heeft een roodzwart achterlijf met witte vlekken, dat is het belangrijkste kenmerk van het vrouwelijk exemplaar, dat kort en gedrongen overkomt. Epeoloides coecutiens heeft vrij grote ogen die groenig van kleur zijn. De antennes zijn zwartbruin. De op vilt gelijkende vlekken geven dit parasitair levend bijtje haar naam.

Het mannetje mist de witte vlekken. Daar is het achterlijf meer oranje gekleurd met zwarte vlekken. Ook kenmerkend zijn de blauwgroene ogen.

Op de hoge zandgronden kan ze veelvuldig aangetroffen worden, Brabant en Limburg zijn bekende plekken.

Ze vliegt op diverse bloemen en heeft als gastheer de slobkousbij (Macropis europaea) en mogelijkerwijs ook de Bruine slobkousbij (Macropis fulvipes). In 2006 werd deze bij ook aangetroffen op de waddeneilanden (Terschelling). In 2011 tijdens de zomerexcursie van de Hymenoptera-werkgroep ook gevonden op Fort Ruigenhoek (Provincie Utrecht). Tijdens de zomerexcursie (22 aug. 2015) in De Kampina (NB) waren er meerdere waarnemingen.
  gezien op planten: distel
Grote kattenstaart
Cirsium
Lythrum salicaria
  parasiteert op: Gewone slobkousbij
Bruine slobkousbij
Macropis europaea
Macropis fulvipes

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen