vorige geslacht   volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige familie
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

uitspraak:

Houtbijen
Blauwzwarte
houtbij

Xylocopa violacea
(Linnaeus, 1758)

Apidae
Xylocopinae
Xylocopa
076001

eind maart t/m
half oktober
begin juni
half april
20-25mm
20-25mm
1200 meter

holtes in dood hout
n.b.

zeldzaam
13
bedreigd
sterk afgenomen

Xyloc o pa
viol a cea


Blauwzwarte houtbij op tuinboon
Xylocopa violacea (v)
foto: Ben Tinnemans
Susteren 2013

Blauwzwarte houtbij (man)
foto: Joey van Geldere
Hellendoorn 2017
Blauwzwarte houtbij op pronkboon
foto: Marjo Hermans
Valkenburg 2015


Blauwzwartehoutbij

foto: Jel Oepts juli 2019 Alkmaar

Blauwzwartehoutbij

Laatste waarneming:
13 oktober 2019 Winterswijk
foto: Wim te Riet

Kaart Blauwzwarte houtbij
Omschrijving:
De Blauwzwarte houtbij is vanwege de grote afmeting (het is de grootste bij van Nederland) maar ook vanwege de kleur gemakkelijk in het veld te herkennen.

Kleur zwart, ook de vleugels zeer donker met een duidelijke violetblauwe glans. Mannetje met geelbruine ring voor de iets geknikte antennentop. Op zonnige plekken met nestmogelijkheden (dood hout). Het is een zuidelijke soort die voor het eerst in 1908 in in Zuid-Limburg werd gevangen.

Beide seksen overwinteren, vaak gezamenlijk, in boomstammen of andere holtes en paren in het voorjaar. Het vrouwtje knaagt een nestgang in afgestorven, maar toch nog vast hout, dat op een zonnige plek ligt. Tussenwandjes van de broedcellen worden uit houtsnippers gemaakt. Geschikte bomen: lariks, pruim, kers en berk. Van ei tot volwassen dier duurt circa 7 tot 8 weken. Nectar wordt verkregen van diverse planten waarbij - net als hommels - de blauwzwarte houtbij desnoods aan de achterkant van de kelkbuis een gaatje in de bloem knaagt.

De laatste jaren wordt deze grote bij op meerdere plekken waargenomen (zie kaart). In 2015 waren er negen waarnemingen, in 2017 meer dan twintig. Toch kwalificeert de Rode Lijst deze bij als bedreigd, omdat de huidige waarnemingen achterblijven bij die uit 1940-1955.

In 2018 waren er 23 waarnemingen met foto. Voor het eerst in de provincie Flevoland (Almere & Emmeloord) en in de stad Amsterdam.

Dit jaar lijkt een top jaar te worden!
In de eerste helft van 2019 waren er al 23 waarnemingen. De eerste was op vrijdag 15 februari - in een periode met enkele warme dagen - was een lauwzwarte houtbij zich in de zon aan het opwarmen vanuit de haven van Vlissingen. Wakker geworden uit zijn 'winterslaap'. Daarna volgden vele waarnemingen. Opvallend was het aantal waarbij de bij nectar/stuifmeel haalde op klokjes, op campanula. Leuk was de waarneming van Volkskrantcolumnist Caspar Janssen. Hij doet (artikel verslag van het insectenleven op zijn kleine stadsbalkon in Amsterdam.

Het tweede halfjaar begon met een waarneming in het stadspark van Alkmaar. Stadsparken hebben een belangrijke functie: als groene long van de stad. Maar ook recreatief is het belangrijk: je kan er genieten van bijen.
Annemarie van Bijsterveld had de hele zomer al een nest op haar terrein, in een door een bonte specht beschadigde wilg. Ook in de maand oktober nog regelmatig een waarneming: in Veldhoven en Winterswijk.Determinatiekenmerk: Voorvleugel cel S3 is groter dan cel S1.Vliegkalender Blauwzwartehoutbij


Blauwzwartehoutbij

video Blauwzwarte houtbij in Deurne
Emmy Augustus - van Deursen

  gezien op planten: Donkere akelei
Japanse anemoon
Tuinboon
Slangenkruid
Witte dovenetel
Klaproos
Afrikaantjes
Wilde kamperfoelie
Ezelsoor
Zeepkruid
Veldlathyrus
Brede lathyrus
Pronkboon
Vlambloem
Monnikspeper
Krokus
Rozemarijn
Scharlei
Echte salie
IJzerhard
Nachtschone
Blauwe regen
Vleugeltjesbloem
Hemelsleutel
Vlinderstruik
Bossalie
Rimpelroos
Doornappel
Paarse dovenetel
Campanula spp
Gele lis
Aquilegia atrata
Anemone hupehensis
Vicia faba
Echium vulgare
Lamium alba
Papaver spp
Tagetes spp
Lonicera periclymenum
Stachys byzantina
Saponaria officinalis
Lathyrus pratensis
Lathyrus latifollius
Phaseolus coccineus
Phlox paniculata
Vitex agnus-castus
Crocus spp
Rosmarinus officinalis
Salvia sclarea
Salvia officinalis
Verbena bonariensis
Mirabilis jalapa
Wisteria sinensis
Polygala myrtifolia
Sedum spectabile
Buddleja davidii
Salvia nemorosa
Rosa rugosa
Datura stramonium
Lamium purpureum

Campanula spp
Iris pseudacorus

  parasiet: n.b.  

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen