vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

Volg ons: 

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Blauwe metselbij
Osmia caerulescens
(Linnaeus, 1758)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067005

mei t/m augustus
eind mei
half mei
8-10mm
7-9mm

bovengrondse holtes
solitair
polylectisch

vrij zeldzaam
95
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 11.2
sleutel 12.1
Blauwe metselbij (v)
©foto: dr. Andrej GogalaBlauwe metselbij (m)
©foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De vrouw blauwe metselbij is herkenbaar aan de blauwe metaalglanskleur (mannetjes meer groen) en de zwarte buikschuier. De vrij losse beharing van het borststuk is grauwbruin, bij jonge mannetjes zelfs roodbruin, aan de onderkant zwart. De bandjes op het achterlijf zijn smal en wit van kleur. Exemplaren die in augustus vliegen, kunnen van een tweede generatie zijn.

Deze bij is ook in het stedelijk gebied aan te treffen en nestelt in bestaande, bovengrondse holtes zoals stengels en in oude kevervraatgangen in oud hout, maar ook in nestblokken. Diametervoorkeur van de gangen is 4 tot 5 mm. Per nestgang een tot zeven nestcellen. Voor de scheidingswand tussen de broedcellen worden fijngekauwde bladstukjes gebruikt. Een vrouwtje kan tijdens haar leven 5 tot 10 nesten bouwen (afhankelijk van nestgelegenheid en het weer). Het succespercentage van nakomelingen ligt echter op 50%, mede veroorzaakt door de broedparasita�re insecten. In Nederland een wijd verspreid voorkomen, maar de laatste decennia minder vaak waargenomen, vooral in het westen van Nederland.

Drachtplanten zijn vooral de vlinderbloemen (Gewone rolklaver) en lipbloemen (witte dovenetel). De vrouwtjes hebben verzamelharen aan de voorkant van de kop (zie het gele stuifmeel op de foto).

  gezien op planten: Vlinderbloemenfamilie
Lipbloemenfamilie
Hondsdraf
Witte dovenetel
Kruipend zenegroen
Leguminosae
Lamiaceae

Glechoma hederacea
Lamium alba
Ajuga reptans
  parasita�re bijen Witgevlekte tubebij Stelis ornatula
  parasita�re wespen Bonte knotswesp Sapyga quinquepunctata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen