Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V & M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Biggenkruidgroefbij
Lasioglossum
villosulum

(Kirby, 1802)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034038
april t/m oktober
begin juni
half augustus
6-7mm

nest in grond
nestelt solitair in groepen
composieten

algemeen
238
niet bedreigd
stabiel
Biggenkruidgroefbij (v)
Lasioglossum villosulum
� foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De Biggenkruidgroefbij heeft twee generaties per jaar. De reeds bevruchte vrouwtjes verschijnen in april/mei en leven tot half juli. Zij produceren een generatie van mannetjes en vrouwtjes die leven van half juli tot half september. In de herfst verschijnt de tweede generatie waarvan de vrouwtjes overwinteren. Een klein, zwart bijtje met gele beharing. Vliegt met name op composieten. Het gezicht van de vrouwtjes is meer kort dan breed. De antennebasis van de mannetjes is okergeel.
  gezien op planten: Composieten
Gewoon biggenkruid
Asteraceae
Hypochaeris radicata
  nestparasiet: Grote spitstandbloedbij
Dwergwespbij
Sphecodes puncticeps
Nomada distinguenda

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen