Determinatiegids
Wildebijen.nl
Sachembijen
Vrouw
Man
Begrippenlijst


Vrouw: sleutel 1


Man: sleutel 1

Determinatiesleutel Anthophora

Heeft het achterlijf 6 segmenten en de antenne 12 leden? Start bij de vrouw-sleutel.

Heeft het achterlijf 7 segmenten en de antenne 13 leden? Start bij de man-sleutel.

Hans Nieuwenhuijsen heeft een determinatietabel gemaakt voor de sachembijen in Nederland en Vlaanderen. Deze tabel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera, Nederlandse Entomologische Vereniging (december 2007).
Op basis van deze tabel is op wildebijen.nl een digitale versie gemaakt.
Nieuwenhuijsen (tekst en basistekeningen) & Koel (vormgeving)
Anthophora furcata peurt nectar uit Echte Gamander
foto: Huib Koel


Meer willen weten over wilde bijen? Word lid van de werkgroep Hymenoptera, van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
    Literatuur
  • Klein, W., 1997. De graafwespen van de Benelux. - Jeugdbondsuitgeverij (1996), 130 p.
  • Klein, W., 1999. De graafwespen van de Benelux, Supplement. - Jeugdbondsuitgeverij, 37 p.
  • Mol, A., 2002a. Overzicht van de families en genera van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: Symphyta). I. - Bzzz 15: 9-26.
  • Mol, A., 2002b. Overzicht van de families en genera van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: Symphyta). II. - Bzzz 16: 45-60.
  • Mol, A., 2003. Overzicht van de families en genera van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: Symphyta). III. - Bzzz 18: 31-43.
  • Nieuwenhuijsen, H., 2005. Determinatietabel voor de Nederlandse spinnendoders (Hymenoptera: Pompilidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 22: 27-90.
  • Smit, J., 2004. De wespbijen (Nomada) van Nederland (Hymenoptera: Apidae) - Nederlandse Faunistische Mededelingen 20: 33-125.

Nieuwenhuijsen & Koel,2011