Naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Sachembijen
Kleine sachembij
Anthophora
bimaculata

(Panzer, 1798)

Apidae
Apinae
Anthophora
080002

begin juni t/m
augustus
eind juli
begin juli
8-9mm
8-9mm

in zandige bodem
in grote groepen
polylectisch

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 1.1
sleutel 7.1
Kleine sachembij
Anthophora bimaculata
� foto: John Walters
Bovey Heath, Devon (UK)
Omschrijving:
Een sachembij waarvan de mannetjes niet de kenmerkende haarfranjes heeft aan de middenpoot. Vrouwtje heeft geel kopschild en bovenlip. Man heeft een rood behaard borststuk.
Ook deze soort heeft het moeilijk in Nederland. Werd tot de jaren 70 van de vorige eeuw in rivierduinen, stuifzanden, bosranden en kapvlaktes waargenomen. Houdt van warme plekken, nestelt in grote groepen.
Is niet kieskeurig wat nectar- en stuifmeelplanten betreft.
  gezien op planten: Heelblaadjes
Composieten
Ruwbladigen
Rozenfamilie
Vlinderbloemigen
Pulicaria dysenterica
Asteraceae
Boraginaceae
Rosaceae
Fabaceae
  nestparasiet: Ammobates punctatus (niet in Ned.)
Rosse kegelbij
Ammobates punctatus
Coelioxys rufescens

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen