Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Plantengids
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Sachembijen
Mooie sachembij
Anthophora aestivalis
(Panzer, 1801)

Apidae
Apinae
Anthophora
080001

begin april t/m
augustus
begin juni
begin juni
14-16mm
13-15mm

in steilwand
in groepen
polylectisch:
vlinderbloemen,
lipbloemen

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 6.1
sleutel 5.1
Mooie sachembij
Anthophora aestivalis
foto: Stefan Schmidt

Omschrijving:
Vrouwtje te herkennen aan zwarte dwarsband over een geelbruin behaard borststuk. Achterlijf met witte haarbandjes. Mannetje heeft aan de middenpoot-tarsleden zwarte haarfranje.
Broedplaats is waarschijnlijk in een lemen, verticale steilwand, voorheen vooral te vinden in boerenschuren. De soort lijkt in Nederland niet meer voor te komen, laatste waarneming was 1946 in Zuid-Limburg (Epen), maar in 2011 werd een mannetje gevangen in de Gelderse Poort. Een zwerf geval?
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Lipbloemen
Fabaceae
Labiatae
  nestparasiet: Witte rouwbij Melecta luctuosa

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen