Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Variabele zandbij
Andrena varians
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021069

maart t/m
midden juli
midden april
midden april
10-11mm
9-10mm

droge, zonnige
nestlocatie
solitair, soms in
kleine groepen
polylectisch

zeldzaam
33
bedreigd
sterk afgenomen

Blackthorn
mining bee


Variabele zandbij

Variabele zandbij (v)
Andrena varians
© foto: Tim Faasen


Variabele zandbij

Variabele zandbij (m)
Andrena varians
© foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena varians in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Variabele zandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Variabele zandbij, behorend tot de lastig van elkaar te onderscheiden helvola-groep, is op alle plekken in Nederland aan te treffen. Ze stelt weinig eisen aan haar biotoop. Hoogstens heeft Andrena varians enige voorkeur voor tuinen en parken. In dit laatste biotoop vliegt ze vooral op ribes, sleedoorn en diverse vruchtbomen. Toch komt deze zandbij niet in grote aantallen voor. Sinds 2000 neemt het aantal waarnemingen sterk af.

De Sierlijke wespbij is de nestparasiet (Smit, Peeters). Van der Vecht noemt in zijn publicatie uit 1928 Nomada ruficornis als plaaggeest. Chambers stelt dat mogelijk Nomada ferruginata ook in aanmerking komt.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Paardenbloem
Sleedoorn
Ribes
Salicaceae
Taraxacum officinale
Prunus spinosa
Ribes

  nestparasiet: Geelschouderwespbij
Sierlijke wespbij
Gewone dubbeltand
Nomada ferruginata
Nomada panzeri
Nomada ruficornis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen