Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Grijze rimpelrug
Andrena tibialis
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021067

eind maart t/m
begin juni
eind april
midden april
13-14mm
12-14mm

in de grond
n.b.
polylectisch

vrij zeldzaam
118
niet bedreigd
stabiel

Grey-gastered
mining bee


Grijze rimpelrug (v)

Grijze rimpelrug (v)
©foto: Tim Faasen


Grijze rimpelrug (m)

Andrena tibialis (m)
� foto: Tim Faasen


Grijze rimpelrug

Grijze rimpelrug
Andrena tibialis
� foto: Hans Arentsen

vliegkalender

Verspreiding Andrena tibialis in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grijze rimpelrug in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Grijze rimpelrug is een goed herkenbare, grote zandbij die geen specifieke eisen stelt aan haar biotoop en in geheel Nederland is aan te treffen.

Ze nestelt op allerlei soorten terreinen, ook in tuinen. Het opgegraven zand wordt niet verspreid, maar heeft een 'vulkaan'-vorm, aldus de waarneming van Jan Smit.

Eind vorige eeuw was de trend dalend, maar sinds 1990 lijkt het aantal waarnemingen te stabiliseren.

Andrena tibialis vliegt in het voorjaar, een enkele keer worden mannelijke dieren ook in de zomer (juli) aangetroffen.

De wilg is de voornaamste drachtplant, maar ze wordt ook op Klein hoefblad aangetroffen (de zomerdieren vlogen op distel).

Verwarring kan mogelijk optreden met Andrena bimaculata.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Klein hoefblad
Salicaceae
Tussilago farfara
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Smalbandwespbij
Nomada fulvicornis
Nomada goodeniana

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen