Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Witkopdwergzandbij
Andrena subopaca
Nylander, 1848

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021063

maart t/m augustus
begin mei
eind april
6-7mm
6-7mm

grondnesten
nestelt in
kleine kolonies
polylectisch
algemeen
180
niet bedreigd
stabiel

Impuctate mini-
mining bee
Witkopdwergzandbij
Andrena subopaca
© foto: Albert de WildeWitkopdwergzandbij (m)
Andrena subopaca
© foto: Dick Belgers

vliegkalender

Verspreiding Andrena subopaca in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Witkopdwergzandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Witkopdwergzandbij is een moeilijk in het veld herkenbaar, klein zandbijtje, dat behoort tot de dwergzandbijen (minutula).

Het vrouwtje heeft een vuilwitte beharing dat op het borststuk dat ietwat gelig aandoet. Het achterlijf heeft aan de zijkant bandjes met witte haartjes, de punt van het achterlijf is bruin.

Het mannetje heeft een witbehaard gezicht en tergieten 2 t/m 4 zijn minder gepunctueerd dan de Gewone dwergzandbij. Onderzoek onder de binoculair is dus noodzakelijk.

De Andrena subopaca is overal in Nederland aan te treffen op beschutte, ruderale terreinen, langs bosranden en in parken. Deze dwergzandbij vliegt op diverse soorten voorjaarsbloemen.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Klein hoefblad
Muur
Kleine klaver
Veldereprijs
Paardenbloem
Fluitenkruid
Peterselie
Salicaceae
Tussilago farfara

Trifolium dubium

Taraxacum officinalis
Anthriscus sulvestris
Petroselinum crispum
  nestparasiet: Gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen