Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Lichte zomerzandbij
Andrena simillima
Smith, 1851

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021061

half juli t/m begin
september
eind juli
begin sept.
9-11mm
9-11mm

in de grond
niet bekend
polylectisch

afwezig
0
niet beschouwd
niet beschouwd

Buff-banded
mining bee


Andrena simillima

Lichte zomerzandbij (v)

Andrena simillima

Andrena simillima (m)
©foto's: Steven Falk

Omschrijving:

Ondanks dat de Lichte zomerzandbij een generalist is - ze vliegt op meerdere soorten bloemen - en het verspreidingsgebied groot is - van Finland tot Griekenland, van Ierland tot aan de Oekraine - zijn er diverse landen waar ze al decennia niet meer is waargenomen, zo ook in Nederland.

De Lichte zomerzandbij verschilt van de Donkere zomerzandbij door de witte beharing van het gezicht en aan de dijring van poot 3.
Bij het mannetje is antennelid drie langer dan die van de Donkere zomerzandbij. Onderscheid is dus alleen mogelijk onder de binoculair.

De Lichte zomerzandbij vliegt op diverse soorten bloemen met een voorkeur voor composieten. Het biotoop zou heidegebied zijn. De laatste gecontroleerde waarneming dateert uit 1947. Dit is ook de reden dat de Lichte zomerzandbij niet vermeld staat in de Rode Lijst Bijen (2018). Criterium voor de Rode Lijst is dat de bij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zich 10 jaar lang heeft voortgepland in Nederland.

augustus 2018

  gezien op planten: Composieten
Zandblauwtje
Asteraceae
Jasione montana
  nestparasiet: Heidewespbij Nomada rufipes

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen