Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte v:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Rode zandbij
Andrena schencki
Morawitz, 1866

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021058

maart t/m half juli
begin juni
eind mei
11-12mm
11-13mm

in de grond
niet bekend

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen


Andrena schencki
Rode zandbij
Andrena schencki
©foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:

De Oranje zandbij is al meer dan een halve eeuw verdwenen uit Nederland, de laatste vangst eind jaren zestig vorige eeuw. Ook in de ons omringende buurlanden is Andrena schencki sterk afgenomen.

Het is een grote zandbij waarvan de mannetjes met een geel gezicht en gedeeltelijk rood gekleurd achterlijf vooral opvallen. Ook de vrouwtjes hebben een gedeeltelijk rood gekleurd achterlijf.

Het vermoedelijke biotoop is schraalgraslanden en ruderale terreinen. De Oranje zandbij werd voorheen ook wel Andrena labiata genoemd.
  gezien op planten: Witte klaver
Scherpe boterbloem
Trifolium repens
Ranunculus acris
  nestparasiet: Borstelwespbij Nomada stigma

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen