Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Koolzwarte zandbij
Andrena pilipes
(Fabricius, 1781)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021051

maart t/m september
begin juni
eind mei
13-15mm
11-14mm

open zandgrond
solitair
in grote groepen
polylectisch

zeldzaam
26
bedreigd
sterk afgenomen

Black mining bee


Koolzwarte zandbij

Koolzwarte zandbij, op weg naar braam
©foto: Susan Rustidge

Koolzwarte zandbij

Koolzwarte zandbij (v)
Andrena pilipes
©foto: Tim Faasen

Koolzwarte zandbij

Koolzwarte zandbij (m)
©foto: Susan Rustidge
Helmond

vliegkalender

Verspreiding Andrena pilipes in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Koolzwarte zandbij
in Belgi�

bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Een zwarte zandbij die niet gemakkelijk te verwarren is met een andere bij. Komt de laatste jaren voor in natuurontwikkelingsgebieden in het rivierengebied (ook de Maasvlakte), maar ze is ook gezien in tuinen. Op diverse plekken (o.a. zuidoostelijk deel van Nederland) is deze opvallende zandbij sterk achteruit gegaan.

Er zijn twee generaties, waarbij de eerste generatie (mei - juni) vele malen groter is dan die van eind juli/augustus.

De eerste generatie lijkt op kruisbloemen te vliegen, terwijl bijtjes later in het jaar ook op andere bloemen zijn waargenomen. In de stad Eindhoven waargenomen op Rimpelroos (Rosa rugosa). In Helmond vond Susan Rustidge in 2014 een inmiddels relatief grote populatie, in mei en juni 2018 foeragerend op Roos (enkelbloemig), Lijsterbesspirea en Zevenblad.

augustus 2018

  gezien op planten: Kruisbloemenfamilie
Knopherik
Schermbloemen
Composieten
Roos
Lijsterbesspirea
Vuurdoorn
Braam
Grijskruid
Zevenblad
Akkerkers
Heggenrank
Brassicaceae
Raphanus raphanistrum
Apiaceae
Asteraceae
Rosa spp
Sorbaria sorbifolia

Pyracantha angustifolia
Rubus spp.
Berteroa incana
Aegopodium podagraria
Rorippa sylvestris
Bryonia cretica
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Vlekpootwespbij
Nomada fulvicornis
Nomada melathoracica

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen