Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Viltvlekzandbij
Andrena nitida
(M�ller, 1776)
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021046

maart t/m half juli
eind april
eind april
12-15mm
12-13mm
in de grond
solitair, soms in
groepen

algemeen
149
niet bedreigd
stabiel


viltvlekzandbij

Viltvlekzandbij
Andrena nitida
©foto: Ab Baas

viltvlekzandbij

Viltvlekzandbij (m)
Andrena nitida
©foto: Albert de Wilde

vliegkalender

Verspreiding Andrena nitida in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Viltvelkzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Een oranjebruin behaard borststuk, zijkant aan de onderkant wit. Op het zwart, glimmende achterlijf heeft het vrouwtje op tergieten 2 en 3 aan de zijkant witte haarvlekken, die deze bij haar naam geeft. Een forse bij

Een algemeen voorkomende bij die niet kieskeurig is: diverse terreinen (stadstuinen en parken, duinen, heide- en landbouwgebieden, bosranden).

Ook de grondsoort heeft geen bepaalde voorkeur: zandpaden, bermen, hellingen of tussen vegetatie op droge en vochtige gazons.

Ze vliegt op vele voorjaarsbloemen, met een speciale voorkeur voor boterbloemen (Ranunculus), paardenbloem en wilg.
  gezien op planten: Boterbloemfamilie
Paardenbloem
Wilgen
Ranunculaceae
Taraxacum officinalis
Salix spp.
  nestparasiet: Smalbandwespbij
Gewone wespbij
Geelzwarte wespbij
Nomada goodeniana
Nomada flava
Nomada succincta

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen