Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Lichte
wilgenzandbij

Andrena mitis
Schmiedeknecht,
1884

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021043
half maart t/m
begin juni
eind april
half april
11-12mm
8-10mm

open zand
n.b.
oligolectisch
op wilgen

zeldzaam
52
niet bedreigd
stabiel


Andrena mitis (m)

Lichte wilgenzandbij (m)

Andrena mitis (v)

Lichte wilgenzandbij (v)

Andrena mitis (v)

Lichte wilgenzandbij (v) detail
� foto's : Albert de Wilde

vliegkalender

Verspreiding Andrena mitis in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Lichte wilgenzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Lichte wilgenzandbij is een vroeg in het jaar vliegende zandbij, behorend tot de helvola groep. De vrouwtjes lijken sterk op de vrouwelijke exemplaren van A. helvola (Valse rozenzandbij) en A. varians (Variabele zandbij). Ook is verwarring mogelijk met A. fucata, de Gewone rozenzandbij, maar die vliegt enkele weken later.

Het bijtje vliegt op wilgen, stuifmeelleverancier in het voorjaar. Nestelen doet ze in de grond, op open zandige plekken. En is daardoor aangewezen op stuifplekken of zandgroeven. Maar ze wordt zelden in de duinen aangetroffen. De Lichte wilgenzandbij ontbreekt in de noordelijke helft van Nederland, maar wellicht breidt ze zich uit. De insectenwerkgroep van Het Zeeuwse Landschap vond Andrena mitis in het onderzoek begin deze eeuw op meerdere (negen) plekken

Er is geen broedparasiet bekend.

  gezien op planten: Wilgen
Schietwilg/kraakwilg
Grauwe wilg
Salix
Salix alba
Salix cineria
  nestparasiet: n.b.
n.b.

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen