Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Valse rozenzandbij
Andrena helvola
(Linnaeus, 1758)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021033

eind maart t/m
juni
half april
eind april
10-11mm
9-10mm

diverse gebieden
solitair
polylectisch

zeldzaam
79
niet bedreigd
stabiel

Coppice
mining bee


Andrena helvola

Andrena helvola (v)
© foto: Tim Faasen


Andrena helvola

Valse rozenzandbij (m)
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Andrena helvola in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Valse rozenzandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Valse rozenzandbij is een lastig te onderscheiden zandbij, vanwege de grote gelijkenis met Variabele zandbij en de Lichte wilgenzandbij. Het vrouwtje heeft bruinachtige haarbandjes op de abdomen.

Andrena helvola is wat biotoop betreft, en de daarbij behorende drachtplanten, niet kieskeurig. Ze komt ook voor in stedelijk gebied, vliegt bijvoorbeeld op aangeplante Weigelia. In Nederland te zien ins Zeeland, Zuid-Limburg en de hogere zandgronden van de Veluwe. De soort breidt zich langzaam uit over Nederland: 100 jaar geleden was de Valse Rozenzandbij een zeer zeldzame waarneming.

Deze zandbij vliegt o.a. paardenbloem en blauwe bosbes, maar ook wilgen. Ze lijkt meer een voorkeur te hebben voor struiken dan voor kruiden.

Andrena helvola is naamgever aan de Helvola-groep onder de zandbijen, waarvan de mannetjes een tand aan de basis van de kaak hebben.

  gezien op planten: Paardenbloem
Blauwe bosbes
Taraxacum officinale
Vaccinium myrtillus
  nestparasiet: Sierlijke wespbij
Eendoornwespbij
Nomada panzeri
Nomada moeschleri

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen