Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Weidebij
Andrena gravida
Imhoff, 1832

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021030
half maart t/m
augustus
eind april
eind april
12-14mm
13-14mm

bloemrijk grasland
nestelt in kleine
groepjes
polylectisch

vrij zeldzaam
75
kwetsbaar
afgenomen

White bellied
mining bee


Weidebij, Nico Vereecken

Andrena gravida (v)
©foto: Nico Vereecken

Weidebij, Tim Faasen

Weidebij (m)
� foto: Tim Faasen

Gras - Weidebij, Steven Falk

Grasbij (v) links - Weidebij (v) rechts
� foto: Steven Falk
Verspreiding Andrena gravida in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Weidebij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Weidebij lijkt op een grote Grasbij, Andrena flavipes. De onderscheidende kenmerken zijn het forser formaat (v) en de witte onderkant en zijkant van het borststuk. Het kopschild (M) heeft een vrij lange, witte beharing.

De Weidebij komt algemeen voor in Zuid-Limburg en het rivierengebied. In de rest van Nederland is deze zandbij zeldzamer.

Andrena gravida vliegt op meerdere soorten voorjaarsbloeiers zoals wilgen en paardenbloem.

Nestelt bij voorkeur in kleinschalige, bloemrijke graslanden, zoals de naam doet vermoeden, die onder een kleine helling liggen, vaak in kleine groepen. De teruggang in het aantal populaties door de toename van de grootschalige landbouw in de vorige eeuw lijkt gestopt.

De Bonte wespbij is de mogelijke broedparasiet.

  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Sleedoorn
Taraxacum officinale
Salix
Prunus spinosa
  nestparasiet: Bonte wespbij Nomada bifasciata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen