Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Grasbij
Andrena flavipes
Panzer, 1799

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021022

maart t/m
september
eind april
eind april
11-13mm
9-11mm
260 meter

in de grond
nestelt in groepen

algemeen
311
niet bedreigd
stabiel


Grasbij vrouw

Grasbij (v)

Grasbij man

Andrena flavipes (m)
© foto's: Albert de Wilde
Verspreiding Andrena flavipes in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grasbij in België
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Grasbij is een zandbij met brede, ononderbroken, bruingele haarbanden op het achterlijf. Ze heeft oranjegele scheenbeharing en bruine kopbeharing. Dat zijn de uiterlijke kenmerken van de eerste generatie vrouwelijke Grasbij. De Grasbij is bivoltien en wordt in de maand juli voor de tweede keer waargenomen.

Andrena flavipes is in de zuidelijke helft van Nederland één van de algemeenste bijen. In het noorden is de soort schaarser maar het aantal waarnemingen neemt wel sterk toe.

De Grasbij vliegt op meerdere soorten bloeiende bomen of planten: wilgen, paardenbloem, klein hoefblad, jacobskruiskruid en boerenwormkruid. Nesten worden vaak met grotere aantallen bij elkaar, in gazons of stadstuintjes gemaakt. Als nestparasiet is Nomada fucata bekend.

  gezien op planten: Composieten
Paardenbloem
Jakobskruiskruid
Boerenwormkruid
Wilgen
Klein hoefblad
Asteraceae
Taraxacum officinale
Senecio jacobaea
Tanacetum vulgare
Salix
Tussilago farfara
  nestparasiet: Kortsprietwespbij Nomada fucata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen