Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Eikenzandbij
Andrena ferox
Panzer, 1799

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021021

april t/m
juni
begin mei
eind april

12-13mm
8-10mm

in de grond
nestelt conmmunaal
monolectisch

zeer zeldzaam
1
gevoelig
stabiel


Eikenzandbij

Eikenzandbij (v)
© foto: Tim Faasen

Eikenzandbij

Eikenzandbij (m)
Andrena ferox

Eikenzandbij

Eikenzandbij, nest
© foto's: Steven Falk
Verspreiding Andrena ferox in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Eikenzandbij in België
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Eikenzandbij heeft kenmerkende oranje achterschenen, die bij vrouwelijke exemplaren roodbehaard zijn
Het mannejte van Andrena ferox heeft een opvallend brede kop. Het is een forse zandbij.

Opvallend is dat deze bij in een grote groep nestelt, waarbij één grote nestingang wordt gebruikt, die wel 30 cm diep is, met zijingangen.

Stuifmeel wordt uitsluitend gevonden op zomereik (NL &VK), in Duitsland ook op Spaanse aak en Tweestijlige meidoorn.

In Nederland een zeldzame bij, tot voor kort bekend van slechts enkele plekken: rondom Nijmegen en in Zuid-Limburg.

  gezien op planten: Zomereik
Spaanse aak/Veldesdoorn
Tweestijlige meidoorn
Quercus robur
Acer campestre
Crataegus laevigata
  nestparasiet: Gewone wespbij (?)
Gele wespbij (?)
Donkere wespbij
Nomada flava (?)
Nomada mutica (?)
Nomada marshamella

© verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen