Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Goudpootzandbij
Andrena chrysosceles
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021011

midden maart t/m midden juli
eind mei
eind april
9-10mm
8-9mm

grondnesten
solitair, in kleine groepen
polylectisch

algemeen
182
niet bedreigd
stabiel

Hawthorn
mining bee
Goudpootzandbij (v)
Andrena chrysosceles
©foto: Tim Faasen
Andrena chrysosceles (m)
©foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Andrena chrysosceles in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Goudpootzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Goudpootzandbij is een over het hele land voorkomende zandbij met het zwaartepunt in Zuid-Limburg. Opvallende waarnemingen zijn de grote groepen in de jonge bossen van Flevoland.

Naast paardenbloem en sleedoorn is deze zandbij, die te herkennen is aan de combinatie van witte haarbandjes op het glimmende achterlijf en de oranje schenen en vleugeladering (mannetje en vrouwtje), vaak te vinden op schermbloemigen.
Nestelt bij voorkeur in voedselrijke graslanden en ruigten. Ook in parken.

In oktober 2011 werden mannetjes gevonden op bloeiende klimop, de relatief warme herfst van dat jaar leek deze soort goed te doen.

augustus 2018

  gezien op planten: Paardenbloem
Sleedoorn
Schermbloemigen
Fluitenkruid
Zevenblad
Gewone berenklauw
Taraxacum officinale
Prunus spinosa
Umbelliferae
Anthriscus sylvestris
Aegopodium podagraria
Heraclueum sphondiylium
  nestparasiet: Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen