Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Meidoornzandbij
Andrena carantonica
Pérez, 1902

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021009

eind maart t/m
half juli
eind april
eind april
13-14mm
10-13mm

zelf gegraven
nesten
communaal

algemeen
260
niet bedreigd
stabiel

Chocolate
mining bee


meidoornzandbij

Meidoornzandbij (v)
Andrena carantonica

meidoornzandbij

Meidoornzandbij (m)
© foto's: Steven Falk

meidoorn

Eénstijlige meidoorn
Zandvoort - 2018
© foto: Wilma van den Heuvel
Verspreiding Andrena carantonica in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Meidoornzandbij in België
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Meidoornzandbij is een in Nederland algemeen voorkomende zandbij. Geen specifieke voorkeur voor een biotoop of nestplaats. Andrena carantonica komt ook voor in het stedelijk gebied.

Deze vrij grote zandbij heeft een gelijkmatige okergele beharing en een gedeeltelijk zwarte kop.

De vrouwtjes nestelen communaal, waarbij honderden vrouwtjes dezelfde nestingang gebruiken. Binnenin maakt ieder vrouwtje haar eigen broedcel. Deze liggen op een diepte van 6 tot 30 cm. Deze zandbij zoekt haar voedsel op meerdere planten (kruiden, struiken, bomen), bekend is dat ze vaak hoog in bloeiende esdoorns voedsel zoekt.

Er is enige discussie of Andrena trimmerana een tweede generatie is van de Meidoornzandbij of een aparte soort. Ook de in het voorjaar vliegende Andrena spinigera is bij deze discussie betrokken. DNA onderzoek gaat mogelijkerwijs uitsluitsel geven.

augustus 2018

  gezien op planten: Esdoorn
Appel
Peer
Zoete kers
Acer
Malus spp.
Pyrus spp.
Prunus avium
  nestparasiet: Gewone wespbij
Donkere wespbij
Nomada flava
Nomada marshamella

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen