Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte koningin:
lengte werkster V:
lengte dar M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
nestgrootte:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Aardhommel
Bombus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Apidae
Apinae
Bombus
083027
eind februari t/m
oktober
eind juli
eind juli
22-28mm
11-17mm
13-16mm

ondergronds
sociaal
staten van 400-600
ex.

algemeen
282
niet bedreigd
geen trend


aardhommel

Aardhommel
Bombus terrestris
©foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
E�n van de meest voorkomende hommels, soms als groep aangeduid voor de Aardhommel, Veldhommel en Wilgenhommel. De Aardhommel, foutief soms Gewone aardhommel genoemd, is kort en gelijkmatig zwart behaard met een gele band achter de kop en een tweede gele band op de tweede rugplaat (bovenkant achterlichaam). De achterlijfspunt (laatste twee segmenten) is wit. De okergele kleur is het kenmerkende verschil met de lichtere gele kleur van de Veldhommel (Bombus lucorum).

Mannetjes Aardhommel hebben vaak een geheel zwart gekleurde kop. Nesten worden vaak gemaakt in oude muizennesten of mollengangen en kunnen wel tot 1,5 meter diep liggen. De koningin paart met slechts ��n mannelijke aardhommel. Aardhommels hebben in verhouding een vrij korte tong (gemiddeld 6,7mm). Bloemen, waar de nectar diep in de bloem verscholen zit, worden dan ook niet bezocht door aardhommels. Aardhommelkolonies worden ook gekweekt als bestuivers voor groente en fruit in kassen.

  gezien op planten: Vingerhoedskruid
Akelei
Papaver
Witte dovenetel
Rhododrendron
Gewone ossentong
Gewone smeerwortelLamium alba
Anchusa officinalis
Symphytum officinalis
  nestparasiet: Grote koekoekshommel Bombus vestalis

� wildebijen.nl 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen