Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Ingesnoerde
groefbij

Lasioglossum
minutissimum

(Kirby, 1802)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034018

maart t/m
half oktober
eind april
begin augustus
5-5,5mm
4-5mm

in de grond
solitair
vermoedelijk
polylectisch

vrij algemeen
104
niet bedreigd
stabiel
Ingesnoerde groefbij (v)
Lasioglossum minutissimumIngesnoerde groefbij (m)
Lasioglossum minutissimum
© foto's: Albert de Wilde

Omschrijving:
De Ingesnoerde groefbij is een hele kleine (circa een halve centimeter lang), slanke en zwarte bij, waarvan het vrouwtje als volwassen bij overwintert. De mannetjes verschijnen pas in de zomer. De bij is lastig in het veld te onderscheiden van L. lucidulum.

De Lasioglossum minutissimum komt verspreid over het hele land voor, behalve in Friesland. Nestelt in zand- of leemgrond, maar niet in de zeeduinen. Kiest vaak voor rommelige, ruderale terreintjes. Per nestgang worden 2-8 broedcellen gemaakt. Mogelijk maakt ��n vrouwtje meerdere nesten.

Vliegt op meerdere soorten bloemen.
  gezien op planten: composieten
Asteraceae
  nestparasiet: Kleine spitstandbloedbij Sphecodes longulus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen