vorige geslacht naar soort volgend geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige familie
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Zandbijen
Fabricius, 1775
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021

76
52
maart t/m oktober
21 soorten (29%)

Andr e na
Andrena fulva
op perzikbloem, Huis te Manpad
Stuifkuil met nestgaten
foto's: Huib Koel
Omschrijving:
Met 74 bekende exemplaren zijn de Zandbijen, de Andrena's, de grootste groep van de Nederlandse Wilde bijen. Specifieke vliegtijd-kenmerken voor de groep zijn dan ook niet te geven: enkele vliegen op het moment dat de wilgen beginnen uit te lopen (grijze zandbij), anderen komen pas te voorschijn in het midden van de zomer (heidezandbij). Sommigen zijn pioniers onder de insecten, anderen worden vaak gezien in stadstuinen en zijn dus eerder cultuurvolgers.

Enkele maken nesten verticaal in de grond, anderen hebben een zand- of leemwal nodig om een nest horizontaal te maken.Wat ze wel gemeen hebben is een vrij korte tong en verzamelharen voor het transport van stuifmeel aan de achterpoten. De voorvleugels van zandbijen hebben 3 submarginale cellen en slechts een zeer zwak gebogen basale ader (loopt schuin van het midden tot aan de rand van de vleugel).

Binnen de Andrena's is nog een onderscheid te maken tussen de dwergzandbijtjes (minutula-groep), zandbijtjes niet groter dan circa 8 9 milimeter en de overige zandbijen. De vrouwtjes van deze laatste groep zijn meestal groter dan 11 milimeter.

Van de zandbijen staan 38 soorten op de Rode Lijst (RL).

*= niet verder beschreven
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL Blauwe zandbij Andrena agilissima zeer zeldzaam 021001
  Matte dwergzandbij * Andrena alfkenella zeer zeldzaam 021002
  Geriemde zandbij Andrena angustior vrij algemeen 021003
RL Donkere wilgenzandbij Andrena apicata vrij zeldzaam 021004
RL Zilveren zandbij Andrena argentata vrij zeldzaam 021005
  Witbaardzandbij Andrena barbilabris zeer algemeen 021006
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor algemeen 021007
RL Donkere rimpelrug Andrena bimaculata vrij zeldzaam 021008
  Meidoornzandbij Andrena carantonica zeer algemeen 021009
RL Goudstaartzandbij * Andrena chrysopyga verdwenen 021010
  Goudpootzandbij Andrena chrysosceles algemeen 021011
  Asbij Andrena cineraria vrij algemeen 021012
  Zwart-rosse zandbij Andrena clarkella vrij algemeen 021013
RL Boszandbij * Andrena coitana verdwenen 021014
  Rimpelsnuit * Andrena combinata verdwenen 021015
RL Gewone klokjeszandbij Andrena curvungula verdwenen 021016
RL Kruiskruidzandbij Andrena denticulata vrij algemeen 021017
RL Kruisbloemzandbij * Andrena distinguenda verdwenen? 021018
  Wimperflankzandbij Andrena dorsata algemeen 021019
  Zadeldwergzandbij * Andrena falsifica zeldzaam 021020
RL Eikenzandbij Andrena ferox zeer zeldzaam 021021
  Grasbij Andrena flavipes zeer algemeen 021022
  Heggenrankbij Andrena florea vrij algemeen 021023
  Gewone rozenzandbij Andrena fucata vrij algemeen 021024
  Vosje Andrena fulva algemeen 021025
RL Texelse zandbij Andrena fulvago zeldzaam 021026
  Kleine of beemdzandbij * Andrena fulvata nieuw (2010) 021074
RL Sporkehoutzandbij * Andrena fulvida vrij zeldzaam 021027
RL Heidezandbij Andrena fuscipes vrij algemeen 021028
RL Gelderse zandbij * Andrena gelriae zeldzaam 021029
RL Weidebij Andrena gravida vrij zeldzaam 021030
  Roodgatje Andrena haemorrhoa zeer algemeen 021031
RL Knautiabij Andrena hattorfiana zeldzaam 021032
  Valse rozenzandbij Andrena helvola vrij algemeen 021033
RL Paardenbloembij Andrena humilis vrij zeldzaam 021034
RL Noordelijke klaverzandbij * Andrena intermedia zeer zeldzaam 021035
RL Donkere klaverzandbij Andrena labialis vrij zeldzaam 021036
  Ereprijszandbij Andrena labiata vrij algemeen 021037
  Bosbesbij Andrena lapponica vrij zeldzaam 021038
  Wikkebij * Andrena lathyri zeldzaam 021039
RL Oranje zandbij Andrena marginata verdwenen 021040
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula vrij algemeen 021041
  Glimmende dwergzandbij * Andrena minutuloides zeldzaam 021042
  Lichte wilgenzandbij Andrena mitis vrij zeldzaam 021043
RL Donkere zomerzandbij Andrena nigriceps vrij zeldzaam 021044
  Zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea algemeen 021045
  Viltvlekzandbij Andrena nitida algemeen 021046
RL Schermbloemzandbij * Andrena nitiduscula zeer zeldzaam 021047
RL Gebandeerde dwergzandbij * Andrena niveata zeldzaam 021048
n.b. Dageraadzandbij Andrena nycthemera n.b. 021073
RL Bremzandbij Andrena ovatula vrij algemeen 021049
RL Donkere klokjeszandbij Andrena pandellei zeer zeldzaam 021050
RL Koolzwarte zandbij Andrena pilipes zeldzaam 021051
  Glimmende zandbij * Andrena polita zeer zeldzaam 021052
  Vroege zandbij Andrena praecox algemeen 021053
  Fluitenkruidbij Andrena proxima vrij algemeen 021054
RL Breedbanddwergzandbij * Andrena pusilla zeer zeldzaam 021055
RL Roodrandzandbij Andrena rosae zeldzaam 021056
  Roodscheenzandbij Andrena ruficrus vrij zeldzaam 021057
RL Rode zandbij Andrena schencki zeer zeldzaam 021058
  Halfgladde dwergzandbij * Andrena semilaevis vrij zeldzaam 021059
RL Roodstaartklaverzandbij * Andrena similis zeer zeldzaam 021060
RL Lichte zomerzandbij * Andrena simillima verdwenen? 021061
  Vroege doornkaakzandbij Andrena spinigera verschenen 021076
  Gekielde dwergzandbij * Andrena strohmella zeldzaam 021062
  Witkopdwergzandbij Andrena subopaca zeer algemeen 021063
  Breedrandzandbij * Andrena synadelpha vrij zeldzaam 021064
RL Tormentilzandbij * Andrena tarsata zeer zeldzaam 021065
RL Zwartflankzandbij * Andrena thoracica verdwenen 021066
RL Grijze rimpelrug Andrena tibialis vrij algemeen 021067
RL Doornkaakzandbij Andrena trimmerana verschenen? 021075
  Grijze zandbij Andrena vaga algemeen 021068
RL Variabele zandbij Andrena varians vrij zeldzaam 021069
  Roodbuikje Andrena ventralis vrij algemeen 021070
RL Groene zandbij Andrena viridescens zeer zeldzaam 021071
RL Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella vrij algemeen 021072

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen