vorige geslacht naar soort volgend geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige familie
Hulp voor bijen
Last van bijen

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Zandbijen
Fabricius, 1775
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021

76
53
maart t/m oktober
41 soorten (53%)

Andr e na
Andrena fulva
op perzikbloem, Huis te Manpad
Stuifkuil met nestgaten
foto's: Huib Koel
Omschrijving:
Met 76 bekende exemplaren zijn de Zandbijen, de Andrena's, de grootste groep van de Nederlandse Wilde bijen. Specifieke vliegtijd-kenmerken voor de groep zijn dan ook niet te geven: enkele vliegen op het moment dat de wilgen beginnen uit te lopen (grijze zandbij), anderen komen pas te voorschijn in het midden van de zomer (heidezandbij). Sommigen zijn pioniers onder de insecten, anderen worden vaak gezien in stadstuinen en zijn dus eerder cultuurvolgers.

Enkele maken nesten verticaal in de grond, anderen hebben een zand- of leemwal nodig om een nest horizontaal te maken.Wat ze wel gemeen hebben is een vrij korte tong en verzamelharen voor het transport van stuifmeel aan de achterpoten. De voorvleugels van zandbijen hebben 3 submarginale cellen en slechts een zeer zwak gebogen basale ader (loopt schuin van het midden tot aan de rand van de vleugel).

Binnen de Andrena's is nog een onderscheid te maken tussen de dwergzandbijtjes (minutula-groep), zandbijtjes niet groter dan circa 8 9 milimeter en de overige zandbijen. De vrouwtjes van deze laatste groep zijn meestal groter dan 11 milimeter.

VN=verdwenen, EB=ernstig bedreigd, BE=bedreigd, KW=kwetsbaar, GE=gevoelig.
*= niet verder beschreven
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: GV Blauwe zandbij Andrena agilissima zeer zeldzaam 021001
RL: VN Matte dwergzandbij * Andrena alfkenella verdwenen 021002
  Geriemde zandbij Andrena angustior zeldzaam 021003
RL: BE Donkere wilgenzandbij Andrena apicata zeldzaam 021004
RL: BE Zilveren zandbij Andrena argentata zeldzaam 021005
  Witbaardzandbij Andrena barbilabris algemeen 021006
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor algemeen 021007
RL: KW Donkere rimpelrug Andrena bimaculata zeldzaam 021008
  Meidoornzandbij Andrena carantonica algemeen 021009
RL: VN Goudstaartzandbij * Andrena chrysopyga verdwenen 021010
  Goudpootzandbij Andrena chrysosceles algemeen 021011
  Asbij Andrena cineraria algemeen 021012
  Zwart-rosse zandbij Andrena clarkella algemeen 021013
RL: EB Boszandbij * Andrena coitana zeer zeldzaam 021014
RL: VN Rimpelsnuit * Andrena combinata verdwenen 021015
RL: VN Gewone klokjeszandbij Andrena curvungula verdwenen 021016
  Kruiskruidzandbij Andrena denticulata vrij zeldzaam 021017
RL: VN Kruisbloemzandbij * Andrena distinguenda verdwenen? 021018
  Wimperflankzandbij Andrena dorsata algemeen 021019
RL: BE Zadeldwergzandbij * Andrena falsifica zeer zeldzaam 021020
RL: GE Eikenzandbij Andrena ferox zeer zeldzaam 021021
  Grasbij Andrena flavipes algemeen 021022
  Heggenrankbij Andrena florea vrij zeldzaam 021023
  Gewone rozenzandbij Andrena fucata vrij zeldzaam 021024
  Vosje Andrena fulva algemeen 021025
RL: KW Texelse zandbij Andrena fulvago zeldzaam 021026
n.b. Kleine of beemdzandbij * Andrena fulvata nieuw (2010) 021074
RL: KW Sporkehoutzandbij * Andrena fulvida zeldzaam 021027
  Heidezandbij Andrena fuscipes vrij zeldzaam 021028
RL: EB Gelderse zandbij * Andrena gelriae zeer zeldzaam 021029
RL: KW Weidebij Andrena gravida vrij zeldzaam 021030
  Roodgatje Andrena haemorrhoa algemeen 021031
RL: BE Knautiabij Andrena hattorfiana zeldzaam 021032
  Valse rozenzandbij Andrena helvola zeldzaam 021033
RL: KW Paardenbloembij Andrena humilis zeldzaam 021034
RL: EB Noordelijke klaverzandbij * Andrena intermedia zeer zeldzaam 021035
  Donkere klaverzandbij Andrena labialis zeldzaam 021036
  Ereprijszandbij Andrena labiata zeldzaam 021037
  Bosbesbij Andrena lapponica zeldzaam 021038
RL: KW Wikkebij * Andrena lathyri zeer zeldzaam 021039
RL: VN Oranje zandbij Andrena marginata verdwenen 021040
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula vrij zeldzaam 021041
  Glimmende dwergzandbij * Andrena minutuloides zeldzaam 021042
  Lichte wilgenzandbij Andrena mitis zeldzaam 021043
RL: BE Donkere zomerzandbij Andrena nigriceps zeldzaam 021044
  Zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea vrij zeldzaam 021045
  Viltvlekzandbij Andrena nitida algemeen 021046
RL: BE Schermbloemzandbij * Andrena nitiduscula zeer zeldzaam 021047
RL: BE Gebandeerde dwergzandbij * Andrena niveata zeer zeldzaam 021048
n.b. Dageraadzandbij Andrena nycthemera nieuw sinds 2014 021073
RL: KW Bremzandbij Andrena ovatula vrij zeldzaam 021049
RL: BE Donkere klokjeszandbij Andrena pandellei zeer zeldzaam 021050
RL: BE Koolzwarte zandbij Andrena pilipes zeldzaam 021051
RL: KW Grote glimmende zandbij * Andrena polita zeer zeldzaam 021052
  Vroege zandbij Andrena praecox algemeen 021053
  Fluitenkruidbij Andrena proxima vrij zeldzaam 021054
RL: EB Breedbanddwergzandbij * Andrena pusilla zeer zeldzaam 021055
RL: BE Roodrandzandbij Andrena rosae zeldzaam 021056
RL: KW Roodscheenzandbij Andrena ruficrus zeldzaam 021057
RL: VN Rode zandbij Andrena schencki verdwenen 021058
RL: KW Halfgladde dwergzandbij * Andrena semilaevis zeldzaam 021059
RL: VN Roodstaartklaverzandbij * Andrena similis verdwenen 021060
n.b. Lichte zomerzandbij Andrena simillima mogelijk verdwenen 021061
n.b. Vroege doornkaakzandbij Andrena spinigera verschenen 021076
RL: GE Gekielde dwergzandbij * Andrena strohmella zeer zeldzaam 021062
  Witkopdwergzandbij Andrena subopaca algemeen 021063
  Breedrandzandbij * Andrena synadelpha zeldzaam 021064
RL: BE Tormentilzandbij * Andrena tarsata zeer zeldzaam 021065
RL: VN Zwartflankzandbij * Andrena thoracica verdwenen 021066
  Grijze rimpelrug Andrena tibialis vrij zeldzaam 021067
RL: GE Doornkaakzandbij Andrena trimmerana zeer zeldzaam 021075
  Grijze zandbij Andrena vaga algemeen 021068
RL: BE Variabele zandbij Andrena varians zeldzaam 021069
  Roodbuikje Andrena ventralis vrij zeldzaam 021070
RL: GE Groene zandbij Andrena viridescens zeer zeldzaam 021071
RL: KW Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella vrij zeldzaam 021072

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen