vorige sub-familie naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende geslacht
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:


uitspraak:

Wol- en harsbijen
Fabricius, 1804
Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061
5
5
juni t/m augustus
3 soorten (60%)

Anth i dium


Grote Zijdebij -  foto: dr. Heiko Bellmann

Grote Wolbij
Anthidium manicatum
foto:dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
Wol- en harsbijen bekleden hun nest met materiaal van planten of bomen. Voor de 'wol' worden de wat harige draden van specifieke planten gehaald (zie foto). De harsbij maakt van stukjes blad en hars haar broedcellen.

Wol- en harsbijen behoren tot de familie Megachilidae, de buikverzamelaars: het stuifmeel wordt niet in verzamelapparaten van de achterpoten vervoerd, maar in speciaal daarvoor geschikte beharing aan de onderzijde van het achterlichaam ('de buik').

In het boek De Nederlandse Bijen wordt een iets andere indeling (Michener 2007) gebruikt: Wolbijen (Anthidium), Kleine harsbijen (Anthidiellum) en Grote harsbijen (Trachusa).

Drie 'wolhars'bijen staan op de Rode Lijst (RL)
  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam of Atlas-naam Zeldzaamheid Nummer
RL Grote harsbij Anthidium byssinum Trachusa byssina zeer zeldzaam 061001
  Grote wolbij Anthidium manicatum   vrij algemeen 061002
n.b. Tweelobbige wolbij Anthidium oblongatum   dwaalgast 061003
RL Kleine wolbij Anthidium punctatum   vrij zeldzaam 061004
  Kleine harsbij Anthidium strigatum Anthidiellum strigatum vrij algemeen 061005

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen