vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende sub-familie
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijen

Volg ons: 

geslacht:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:

op Rode Lijst:

uitspraak:

Wespbijen
Koekoeksbijen
Scopoli, 1770

Apidae
Nomadinae
Nomada
074
49
28
maart t/m
september
10 soorten (23%)

Nom a da


Nomada flavopicta

Zwartsprietwespbij (v)
foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De wespbijen vormen in Nederland het grootste geslacht van parasitaire bijen. Er zijn van Nederland 46 soorten bekend. De wespbij lijkt qua uiterlijk sprekend op een wesp; het beestje heeft een veelal geel-zwarte tekening en vanwege zijn parasitaire leefwijze hoeft de wespbij geen stuifmeelpollen te verzamelen. De daarvoor benodigde middelen (korfjes aan de achterpoten of extra beharing) ontbreken dan ook.

Herkenning:
De wespbij is als bij herkenbaar door het verdikte eerste voetlid (metatarsus). Bij bijen is deze dikker dan de overige voetleden.

Koekoeksbij:
De wespbij is een "koekoeksbij". Zij probeert haar eitjes te leggen in het nest (broedcel) van een andere soort bij (veelal een zandbijensoort). De larve van de wespbij doodt bij uitkomst de larve of het ei van de gastheer en doet zich vervolgens tegoed aan de voedselvoorraad. Wespbijen(larven) eten geen vlees, zoals wespen, maar gewoon stuifmeel en nectar, het zijn immers bijen.

In de afgelopen jaren is het aantal soorten in Nederland toegenomen. Een verdere toename lijkt door de klimaatsverandering aannemelijk.
Soorten gemerkt met een * zijn nog niet beschreven.
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
  Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata algemeen 074001
RL Zwarte wespbij Nomada argentata verdwenen 074002
RL Knautiawespbij Nomada armata zeldzaam 074003
  Kleine bleekvlekwespbij * Nomada baccata zeer zeldzaam 074004
RL Bonte wespbij Nomada bifasciata vrij zeldzaam 074005
  Langsprietwespbij Nomada conjungens vrij zeldzaam 074006
RL Dwergwespbij * Nomada distinguenda zeer zeldzaam 074007
n.b. Doornlozewespbij * Nomada emarginata vier waarnemingen sinds 1952 074008
n.b. Zwartbuikwespbij * Nomada errans 1 waarneming in 19e eeuw 074009
  Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana algemeen 074010
RL Dubbeldoornwespbij * Nomada femoralis zeldzaam 074011
RL Geelschouderwespbij Nomada ferruginata vrij algemeen 074012
  Gewone wespbij Nomada flava zeer algemeen 074013
  Gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata algemeen 074014
RL Zwartsprietwespbij Nomada flavopicta vrij algemeen 074015
  Kortsprietwespbij Nomada fucata algemeen 074016
RL Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis vrij zeldzaam 074017
n.b. Glanzende dwergwespbij * Nomada furva 3 waarnemingen sinds 1879 074018
  Bruinsprietwespbij Nomada fuscicornis vrij zeldzaam 074019
RL Smalbandwespbij Nomada goodeniana algemeen 074020
  Gedrongen wespbij * Nomada guttulata zeldzaam 074021
  Tweekleurige wespbij Nomada integra zeldzaam 074022
  Roodharige wespbij Nomada lathburiana algemeen 074023
  Vroege wespbij Nomada leuchophthalma vrij zeldzaam 074024
  Donkere wespbij Nomada marshamella algemeen 074043
  Vlekpootwespbij * Nomada melathoracica zeer zeldzaam 074044
n.b. Eendoornwespbij * Nomada moeschleri 1 waarneming sinds 2004 074045
  Rode wespbij * Nomada mutabilis verdwenen 074046
  Gele wespbij * Nomada mutica zeer zeldzaam 074026
  Donkere dubbeltand Nomada obscura zeldzaam 074027
  Platkielwespbij * Nomada obtusifrons verdwenen 074028
  Boswespbij * Nomada opaca zeer zeldzaam 074029
  Sierlijke wespbij Nomada panzeri algemeen 074030
n.b. Kalkgraslandwespbij * Nomada piccioliana 3 waarnemingen sinds 1924 074031
n.b. Neushoornwespbij * Nomada pleurosticta 3 waarnemingen sinds 2005 074048
  Kale wespbij * Nomada rhenana verdwenen 074049
  Kleine bonte wespbij * Nomada roberjeotiana zeer zeldzaam 074032
  Gewone dubbeltand Nomada ruficornis zeer algemeen 074033
  Heidewespbij Nomada rufipes vrij algemeen 074034
  Grote wespbij Nomada sexfasciata zeer zeldzaam 074035
  Geeltipje Nomada sheppardana algemeen 074036
  Signaalwespbij Nomada signata vrij algemeen 074037
  Matglanswespbij Nomada similis vrij zeldzaam 074038
  Borstelwespbij * Nomada stigma zeldzaam 074039
  Stomptandwespbij * Nomada striata vrij zeldzaam 074040
  Geelzwarte wespbij Nomada succincta algemeen 074041
n.b. Grote stomptandwespbij * Nomada villosa 2 waarnemingen sinds 2006 074047
  Variabele wespbij Nomada zonata vrij zeldzaam 074042

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen