vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Tubebijen
Witgevlekte tubebij
Stelis ornatula
Lepeletier, 1825

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062003
eind mei t/m
midden augustus
begin juli
midden juni
5-6mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
5
bedreigd
afgenomen
Witgevlekte tubebij (v)
Stelis ornatula
foto: Steven Falk

Omschrijving:

  gezien op planten: onbekend  
  parasiteert op: Grote klokjesbij
Tronkenbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Driedoornige metselbij
Chelostoma rapunculi
Heriades truncorum
Osmia/Hoplitis claviventris
Osmia/Hoplitis leucomelana
Osmia/Hoplitis tridentata

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen