naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:

trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Kraagbloedbij
Sphecodes spinulosus
von Hagens, 1875

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035019
begin mei t/m
half augustus
begin juni
half mei
10-11mm
9-11mm

koekoeksbij
parasitair

afwezig
1
verdwenen
maximaal
afgenomen

sleutel 3.1
sleutel 2.1


Kraagbloedbij

Kraagbloedbij

Kraagbloedbij
Sphecodes spinulosus
foto's: dr. Stefan Schmidt

Omschrijving:
De Kraagbloedbij werd voorheen alleen in Brabant en Limburg gevonden. Maar de bijengroep uit Zeeland ontdekte ook een exemplaar op het eiland Schouwen. Bloemrijke terreinen langs de rivieren is het biotoop van de gastheer en de bloedbij, aldus de Voorlopige atlas.
Roodachtige doorntjes op de achterpoten bij de mannetjes is een goed determinatiekenmerk.
 gezien op planten:  
 parasiteert op:Roodbruine groefbij Lasioglossum xanthopus

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen