naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Slobkousbijen
Gewone slobkousbij
Macropis europaea
Warncke, 1973

Melittidae
Macropidinae
Macropis
041001

juni t/m augustus
eind juli
midden juli
8-9 mm

in de grond
niet duidelijk
oligolectisch
algemeen
191
niet bedreigd
stabiel


Slobkousbij
Gewone slobkousbij
Millingerwaard 2017
© foto: Huib Koel


Gewone slobkousbij vrouw
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Gewone slobkousbij in NL
2015/17 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gewone slobkousbij in BelgiŽ
2015/17 bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Gewone slobkousbij, Macropis europaea (ook bekend als Macropis labiata), is een kort en breed gebouwde bij met weinig beharing, en gespecialiseerd op de Grote wederik (Lysimachia vulgaris) waar ze zowel pollen als ook plantaardige olien van deze plant voor larvenvoedsel verzameld wordt. Mannetjes gebruiken de plant ook als slaapplaats.
De Grote wederik komt voor langs waterkanten van (spoor)wegen en oevers van kanalen, beken en rivieren.

De Gewone slobkousbij is in Nederland lokaal talrijk en verspreid over het gehele land, in de zeekleigebieden minder. In de kuststreek is een aantal kleine populaties bekend. Verkeerd maaibeheer (maaien rond eind mei/begin juni) vlak voor de bloei van de Grote wederik is de grote oorzaak van de plaatselijke teruggang.

Mannetjes maken patrouillevluchten langs de drachtplanten, de vrouwtjes steken de achterpoten omhoog bij het bloembezoek. Bloembezoek komt minder voor bij de in tuinen aangeplante puntwederik.

  gezien op planten: Grote Wederik
Moeraswederik
Akkerdistel
Grote kattenstaart
Wilgenroosje
Wolfspoot
Kale jonker
Gewoon biggenkruid
Watermunt
Beemdkroon
Lysimachia vulgaris
Lysimachia thyrsiflora
Cirsium arvense
Lythrum salicaria
Chamerion angustifolium
Lycopus europaeus
Cirsium palustre
Hypochaeris radicata
Mentha aquatica
Knautia arvensis
  nestparasiet: Bonte viltbij Epeloides coecutiens

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen