naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Roodgatje
Andrena haemorrhoa
Fabricius, 1781

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021031
maart t/m juli
begin mei
eind april
10-11mm
9-11mm

zelfgegraven nesten
nestelt solitair, soms in groepjes

algemeen
390
niet bedreigd
stabiel


roodgatje, dr. H. Bellmann
Roodgatje
Andrena haemorrhoa
foto: dr. Heiko Bellmann

Roodgatje, Albert de Wilde
Roodgatje (m)
Andrena haemorrhoa
foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De bijna oplichtende, goudglanzende beharing van de achterlijfspunt en de geel doorschijnende achterschenen zijn de typische veldkenmerken van het Roodgatje (Andrena haemorrhoa). Het vrouwelijke borststuk is van boven kort roodbehaard, de onderkant en het gezicht witbehaard. Achterlijf is kaal en glanzend zwart met aan de punt een goudgele beharing.

Ze nestelen in alle zanderige gebieden: in tuinen, parken, weilanden of akkers.

Mannetjes lokken vrouwtjes door op bepaalde plekken (bijv. boomstam) geurplekken te maken. Deze zandbij is vaak te zien op wilg of paardenbloem, maar ook schermbloemigen, niet kieskeurig dus.
  gezien op planten: paardenbloem
Wilgen
Taraxacum officinale
Salix
  nestparasiet: Gewone dubbeltand Nomada ruficornis

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen