vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Roetbijen
Panzer, 1806
Andrenidae
Panurginae
Panurgus
022
2
2
april t/m augustus
geen

Pan u rgus
Kleine roetbij
foto: Steven Falk

Omschrijving:
Zwart en zwartbehaarde bijtjes, de Kleine roetbij iets talrijker dan de Grote roetbij. Zandbewoners van de hogere zandgronden, niet of nauwelijks aan de kust.

Drachtplanten zijn voornamelijk diverse havikskruiden uit de composietenfamilie. Gefaseerd maaibeheer (dus de aanwezigheid van lang doorbloeiende composieten in het biotoop) lijkt een voorwaarde voor deze solitaire bijen.
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
  Grote roetbij Panurgus banksianus vrij algemeen 022001
  Kleine roetbij Panurgus calcaratus vrij algemeen 022002

Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen