naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:

species:


familie
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Rode
koekoekshommel

Bombus rupestris
(Fabricius, 1793)

Apidae
Apinae
Bombus
083022
half april t/m
half september
eind mei
eind augustus
20-24 mm
15-17mm

koekoekshommel
parasitair
vrij zeldzaam
23
bedreigd
sterk afgenomen


Rode koekoekshommel

Rode koekoekshommel
Bombus rupestris
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De donkerbruine vleugels en rode achterlijfspunt zijn de opvallende kenmerken van de vrouwelijke Rode koekoekshommel (Bombus rupestris). Ze lijkt daarbij op één van haar gastheren: de Steenhommel. De mannetjes hebben naast de rode achterlijfspunt ook twee gele banden over het borststuk en een band over het tweede achterlijfssegment en hebben meer doorschijnende vleugels. Vliegt pas laat in het seizoen, de piek bij de vrouwtjes ligt in mei en die van de mannetjes pas half juli. In het begin van de vorige eeuw kwam deze hommel algemeen verspreid over Nederland voor. De laatste meldingen betreffen slechts enkele fondsen met name in het zuid-oosten van het land. In 2011 kwamen er waarnemingen uit Nijmegen, vliegend op braam en slangenkruid.
  gezien op planten: Vogelwikke
Vicia cracca
  parasiteert op: Steenhommel (zeker)
Akkerhommel (waarschijnlijk)
Weidehommel (waarschijnlijk)
Boshommel (waarschijnlijk)
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus sylvarum

© Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen