wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Determinatiegids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Plantengids
Last van bijen

Volg ons: 


de bijenatlas


boek over bijenhotels


boek over bijenplanten

 

De Nederlandse bijen

Deel 11 van de serie: Natuur/Fauna van Nederland waarin voor het eerst alle kennis over De Nederlandse bijen gebundeld is in één boek. Alle 358 soorten, met illustraties, beschrijvingen, verspreidingskaartjes en vliegtijddiagrammen staan in dit boek.
(544 pag. € 49,95 Uitgever Naturalis, EIS & KNNV, december 2012).

Herdruk verschenen in juli 2015. Te bestellen via de KNNV Uitgeverij: klik hier

Na het verschijnen heeft Theo Peeters verbeteringen en aanvullingen genoteerd (in de herdruk zijn deze NIET verwerkt). Deze kunt u hier lezen.

Gasten van bijenhotels

Geeft informatie en tips over bijenhotels en hun bewoners.

Daaruit blijkt dat goede bijenhotels ecosystemen in het klein zijn. Niet alleen bijen, maar ook wespen, oorwormen en kevers leven in de gangetjes. Daarnaast zijn er allerlei predatoren, parasieten en tijdelijke gasten die rondom het bijenhotel kunnen worden waargenomen.

Auteur Pieter van Breugel heeft in de loop van de jaren een grote kennis opgebouwd over bijen en bijenhotels. En vele, vele lezingen gegeven over deze interessante dieren.

(486 pag. € 27,50 Uitgeverij EIS, juli 2014.)

Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen

Dit boek is het levenswerk van Arjen Neve (1931-2013).

Als (hobby)imker raakte hij gefascineerd door de bijzondere relatie tussen planten en bijen. Hij constateerde al snel dat er een grote diversiteit bestond in de wijze waarop bloemen zijn ingericht om bijen te manipuleren, zodanig dat zij zorgen voor de voortplanting van de plant. Hij verplaatste zich daarbij in de bijen en de manier waarop zij een bloem waarnemen.

240 plantenbeschrijvingen plus gedetailleerde pentekeningen van de auteur, stuk voor stuk plaatjes van de ons omringende natuur.

Mede-auteur: Raymond van der Ham.
(511 pag. € 22,50 Uitgeverij EIS, juli 2014)

 
Veldgids bijen


Determinatieboek
 

Veldgids Bijen

Deze veldgids van Steven Falk en Richard Lewington is een nieuwe en unieke veldgids met 272 soorten bijen die voorkomen in Nederland en Vlaanderen.

De gids heeft een uitgebreide inleiding over de leefwijze van wilde bijen, en bevat gedetailleerde informatie over hun kenmerken, verspreiding en habitat.

Determinatie tabel - deel 1

Veel wilde bijen zijn bedreigd. Kennis over hun rol als bestuivers maar ook over hun voortplantings- en broedzorggedrag is de basis voor hun bescherming. Voorwaarde is dat je de soorten op naam kunt brengen. In Nederland zijn meer dan 350 bijensoorten aangetroffen. Met dit eerste deel kun je meer dan de helft van de soorten determineren. Verder staan in dit boek veel tips om bijen te bestuderen, voor een vliegende start als bijenliefhebber. De determinatietabel is zo opgezet, dat ze in het veld te gebruiken is. Meer dan een 10x loep is meestal niet nodig. De volgende genera zijn opgenomen: Anthidium, Anthophora, Chelostoma, Coelioxys, Dufourea, Epeolus, Hylaeus, Macropsis, Megachile, Melitta, Nomada, Panurgus, Specodes en Stelis.

Te bestellen via de Jeugdbondsuitgeverij: klik hier 
 

Overige berichten:

De honingbij sterft niet uit! (2010/2011) Klik hier
Wilde bijen als bestuivers! (2010/2011) Klik hier
Boommetselbij (Osmia parietina) Speciaal natuurbeheer voor bijen heeft succes! (juni 2010) Klik hier
De anatomische bijenles: overzicht namen van 'bijenonderdelen' (2012) Klik hier
Een handige folder over bijen herkennen? Download de folder van de werkgroep! (2013) (Klik hier)
Bijenradar online (april 2012) Klik hier
Honingbijen in natuurgebieden (E.v.d.Spek)(2012) Klik hier
Help! Bijen op mijn balkon (juli 2013) Klik hier
Effect damhertenbegrazing in de Waterleidingduinen op nectarplanten (2013)
Effect damhertenbegrazing in de Waterleidingduinen op nectarplanten (2014
Zomerstorm 2015: Storm goed voor bijen!

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen