vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Papaverbij
Osmia papaveris
(Latreille, 1799)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia/Hoplitis
067012

half mei t/m
half augustus
half juni
half juni
9-12mm
9-11mm

holtes in de grond
solitair in groepen

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 16.1
sleutel 10.2
Papaverbij
Osmia papaveris
foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving: De papaverbij is het waarschijnlijk het slachtoffer geworden van de grootschalige landbouw.
De laatste vondst in Nederland is van 1953. De Papaverbij bekleedt de binnenkant van haar kokervormig nest dat ongeveer vier centimeter diep in de grond wordt gemaakt, met bloembladeren van papaver (Papaver rhoeas) of muskuskaasjeskruid (Malva moschata).
  gezien op planten: Papaver
Muskuskaasjeskruid
Papaver rhoeas
Malva moschata
  nestparasiet: Gewone kegelbij
Duinkegelbij
Coelioxys inernis
Coelioxys mandibularis

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen