vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:


determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Rotsmetselbij
Osmia villosa
(Schenck, 1853)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067019
half mei t/m half augustus
half juni
half mei
10-12mm
10-12mm

nestelt in allerlei holtes
nestelt solitair

zeer zeldzaam
2
niet bekend
zeer sterk
afgenomen

sleutel 9.2
sleutel 4.1


Rotsmetselbij

Rotsmetselbij
Osmia villosa
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Een bij uit de bergstreken, die slechts twee keer in Nederland is aangetroffen (1934 in Epen en 1936 in Valkenburg).
Ze bouwt haar nest in diverse soorten holtes: in muurvoegen maar ook in oude nesten van behangersbijtjes. Opmerkelijk is dat ze haar nest aan de buitenzijde bekleed met bloemblaadjes, bijvoorbeeld die van Donkere ooievaarsbek (Geranium pháeum).
De hier genoemde vliegperiode is die uit Duitsland.
  gezien op planten: Composieten
Donkere ooievaarsbek
Asteraceae
Geranium pháeum
  nestparasiet: Duinkegelbij Coelioxys mandibularis

© Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen